MZP objavilo nove radne zadatke za buduće lične asistente ministra

Nakon što je Ministarstvo za zajednice i povratak pre tri dana sa svoje zvanične Fejsbuk stranice uklonilo nesvakidašnje obaveštenje, kojim je pozvalo građane da konkurišu za „poziciju ličnog asistenta ministra“, juče je objavljeno novo obaveštenje.

U novoj objavi Ministarstvo za zajednice i povratak više ne traži sekretarice koje su, kako je pisalo u prethodnoj objavi pored ostalog i “spremne da fizički opterete kičmu i oči”.

U novom obaveštenju u opisu radnih obeveza asistenta ministra sada piše:

– Priprema neophodnu dokumentaciju na svim zvaničnim jezicima kako bi sve službe u MZP mogle neometano da funkcionišu;

– Aranžira sastanke i dočekuje posetioce;

– Vodi svu neophodnu korespodenciju, kako unutrasnju tako i spoljnu, putem telefona i e-mail-a;

– Administrira agendu ministra;

– Stara se o dokumentaciji vezanoj za rad kabineta ministra;

– Vodi zapisnik na sastancima i izrađuje transkripte sa istih;

– Po potrebi obavlja i druge poslove.

Izvor :
Medija centar Čaglavica