Ko smo mi?

Medija centar je osnovan 2008. godine kao nevladina organizacija sa sedištem u Čaglavici (Priština) koja se rukovodi principima savremenog, profesionalnog i nepristrasnog novinarstva u cilju ostvarivanja principa slobode štampe i izražavanja, bez obzira na nacionalne, verske ili političke razlike. Medija centar je član Mreže za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENMP).

Misija Medija centra je promocija, jačanje međunacionalne saradnje i razumevanja te doprinos pozitivnim društvenim promenama. U realizaciji svoje misije, Medija centar koristi medijski sadržaj koji se zasniva na principu nezavisnog i profesionalnog novinarstva omogućujući na taj način građanima pristup kvalitetnim informacijama kao pretpostavku za njihovo aktivno učešće u društveno političkom procesu.

Vizija Medija centra je da kao nezavisna i strukturno osnažena organizacija osigura kontinuitet svoje medijske produkcije u cilju jačanja demokratskih procesa na Kosovu i ravnopravnog učešća svih građana u tom procesu. 

Od svog osnivanja, Medija centar deluje kao mesto otvoreno za sve zajednice na Kosovu, gde se u tolerantnom okruženju, na maternjem jeziku, bez predrasuda i straha, sastaju i suočavaju svoje stavove i mišljenja o brojnim temama, u cilju rešavanja određenih pitanja. U proteklih 14 godina postojanja, Medija centar je stekao reputaciju kao proizvođač brojnih kvalitenih medijskih sadržaja, koji otvaraju i obrađuju relevatne i aktuelne teme kako iz diskursa političkog i društvenog mejnstrima, tako i iz diskursa manjinskog i marginalizovanog dela populacije. Na taj način, Medija centar doprinosi ne samo većoj informisanosti građana već i dekonstrukciji brojnih stereotipa i negativnih stavova projektovanih na razne manjinske i marginalizovane grupe u društvu. Pružajući mogućnost pristupa kvalitetnom medijskom sadržaju, takođe otvara alternativu lažnim vestima i propagandi koji u slojevitom društvu, opterećenom ratnim nasleđem, tradicionalnošću i društvenim konzervativizmom  mogu imati negativne posledice.

Medija centar je u proteklih 14 godina realizovao preko 100 uglavnom multimedijalnih projekata. Rezultati tih projekata su organizovanje oko 600 javnih debata,  nekoliko stotina video priloga i reportaža, oko 50 dokumentarnih filmova na raznorazne teme, više od 400 emisija Slobodno srpski, oko 100 emisija Srpsko-srpski dijalog, preko 50 emisija Posao na Kosovu, više od 40 emisija Heroji u doba koronavirusa, oko 50 dečijih emisija Radosnica, 30 emisija Ko su naši velikani, hiljade objavljenih vesti na portalu  Medija centra.

Medija centar, kao i većina srpskih medija na Kosovu svih ovih godina opstaje iskjučivo kroz projektno finansiranje uz podršku donatora.