Opština Gračanica dostavila Medija centru Odluku o razmeni opštinske nepokretne imovine od 28.09.2022. godine

Opština Gračanica dostavila je Medija centru Odluku o razmeni opštinske nepokretne imovine od 28.09.2022. godine, koju je Skupština opštine Gračanica poništila na sednici 20.10.2022. godine.

U odluci od 28.09.2022. godine, koju je Medija centar od Opštine Gračanica dobio na osnovu Zakona o pristupu javnim dokumentima, se navodi da se „odobrava“ razmena opštinske nepokretne imovine i to deo opštinske katastarske parcele u Katastarskoj zoni Gračanica površine 169597 m2, vlasništvo Opštine Gračanica,  sa parcelom od 1844 m2, koja je privatni put u vlasništvu Redže Šošija u Čaglavici.

Navodi se da će se razmena nepokretne imovine izvršiti „u cilju ostvarivanja javnog interesa, odnosno povezivanje 32 parcele sa javnim putem“.  U odluci piše i da se „pomenute parcele nalaze u okviru stambene zone, definisane Opštinskim razvojnim planom za period 2014-2029“.

Dalje se navodi da će se „razmena nepokretnosti izvršiti u proporcionalnom odnosu njihovih vrednosati, a na osnovu procene koju vrši Ministarstvo finansija.

„Nakon stupanja na snagu ove odluke, Opština Gračanica će nadležnoj kancelariji za procenu nepokretne imovine u okviru Odeljenja za porez na imovinu, pri Ministarstvu finansija poslati odluku u cilju dobijanja procene vrednosti“, piše u odluci.

Navodi se i da će ova odluka stupiti „na snagu danom objavljivanja na zvaničnoj veb stranici Opštine Gračanica“.

Međutim na zvaničnom sajtu Opštine Gračanica do sada nije objavljena Odluka o razmeni opštinske nepokretne imovine od 28.09.2022. godine, kao ni „Odluka o poništenju“ od 20.10.2022. godine.

Izvor :
Medija centar Čaglavica