Život u opštini Novo Brdo u vreme koronavirusa

Opština Novo Brdo jedna je od  teritorijalno najvećih opština na Kosovu i uglavnom je brdsko-planinskog  područja sa velikim brojem sela i zaseoka. Ekipa Medija centra u Čaglavici je sa grupom opštinskih volontera obišla selo Carevce, udaljeno desetak kilometara od Novog Brda.