Žene na Kosovu godišnje troše 21 milion evra na menstruaciju. Traži se ukidanje poreza na higijenske uloške

Centar za informisanje, kritiku i akciju (QIKA) zahteva od Vlade Kosova da ukine porez od 18 odsto na higijenske proizvode za žene.

Predstavnice ovog Centra su danas u simboličnoj akciji ispred zgrade Vlade Kosova donele higijenske uloške obojene crvenom bojom i postavile transparent „Država oporezuje menstruaciju“. 

Direktorka Centra za informisanje, kritiku i akciju Leonide Molićaj rekla je da žene na Kosovu u proseku godišnje  troše 21 milion evra na menstruaciju.

“Kosovo ima preko 800.000 devojaka i žena u opštoj populaciji. Oko 600.000 njih pripada starosnoj grupi od 10 do 54 godine. Ako računamo ukupan broj žena sa menstruacijom sa prosečnom vrednošću mesečnih troškova, koja iznosi 3 evra, ispada da žene Kosova troše u proseku 21 milion evra godišnje na kupovinu menstrualnih proizvoda. Od toga oko 3 miliona evra ide na PDV“, rekla je Molićaj.

Molićaj je rekla da na Kosovu nikada nije bilo inicijative da se umanji menstrualno siromaštvo već naprotiv higijenski ulošci se, kako kaže,  poreze 18 odsto kao luksuzni prozivodi.

„Danas smo ispred zgrade Vlade doneli higijenske uloške i tampone obojene crvenom bojom kako bismo dali do znanja da postoji i  “menstrualno siromastvo”. Kupovina ovih proizvoda je teret koji žene nepravedno nose. Zbog teških ekonomskih uslova mnoge  žene ne mogu da kupuju uloške i primorane su da upotrebe materijale koji nisu bezbedni po njihovo zdravlje. U stvari ovaj porez je seksisticke prirode jer se mi oporezujemo za naše menstruacije „, kazala je Leonide Molićaj.

Predstavnice Centra za informisanje, kritiku i akciju (QIKA) pozvale su danas i poslanike Skupštine Kosova da se pridruže njihovoj inicijativi za preduzimanje zakonodavne inicijative, kojom bi higijenske uloške i tamponi bili oslobođeni poreza na dodatu vrednost i kategorisani kao roba oslobođena carine.

Izvor :
Medija centar Čaglavica