Zajedničko pismo grupe NVO i pojedinaca o ekološkoj pravdi

Grupa nevladinih organizacija i  pojedinaca uputili su zajedničko pismo kosovskoj vladi, regionalnim telima i relevantnim institucijama koja se bave temom životne sredine o ekološkoj pravdi, kako bi, kako se navodi u pismu, naglasili važnost uključivanja promocije ekološke pravde i zaštite životne sredine u donošenje odluka na zajedničkom regionalnom tržištu na Zapadnom Balkanu.

“Naš region je blagoslovljen prirodnim lepotama i bogatim biodiverzitetom koji je sve više ugrožen klimatskim promenama, zagađenjem, krčenjem šuma i iscrpljivanjem prirodnih resursa. Takva ekološka pitanja ne samo da ugrožavaju naše ekosisteme, već i neproporcionalno utiču na naše marginalizovane zajednice, dodatno pogoršavajući postojeće nejednakosti. Za nas ekološka pravda znači jednak pristup čistom vazduhu, vodi i zdravim ekosistemima, bez obzira na okolnosti, uključujući ekonomski položaj i geografsku lokaciju. Čvrsto verujemo da je ekološka pravda ključna za savremeno razumevanje ne samo pravde, već i nijansi ljudskih prava i interakcije između životne sredine i zaštite prava. Ostajemo posvećeni zalaganju za politike, pravne reforme i implementaciju najboljih praksi koje teže čistom, bezbednom i održivom okruženju za ceo region”

S toga grupa NVO i pojedinaca poziva nadležene institucije domaće i regionalne da:

 1. Integriđu ekološku pravdu u politiku i praksu: Imperativ je da ekološka pravda bude utkana u naše regionalne i pojedinačne vladine politike, zakone i kulture. Ovo uključuje promovisanje rešenja za čistu energiju, održivu poljoprivredu i napore za očuvanje koji daju prioritet najugroženijim zajednicama. Ciljevi održivog razvoja moraju biti uključeni u sve ekonomske i infrastrukturne politike i razvojne projekte.

 2. Promovisati inkluzivan pristup donošenju odluka: Odluke o životnoj sredini treba da obezbede smisleno učešće svih članova zajednice, posebno onih koji su neproporcionalno pogođeni tim odlukama. Osigurati da se čuju glasovi svih zajednica, posebno marginalizovanih grupa, od suštinskog je značaja za postizanje ekološke pravde.

 3. Stvoriti efikasne mehanizme praćenja: Da bi se osigurala implementacija postojećih zakonskih i strateških dokumenata, uz istovremeno omogućavanje blagovremenog prilagođavanja gde je to potrebno, važno je imati efikasne mehanizme – kao što su izveštaji u senci i konsultacije sa OCD koji bi istakli uspehe i nedostatke na terenu.

4. Dajte prioritet zaštiti prirodnih resursa: Prirodni resursi našeg regiona moraju se očuvati i upravljati njima na održiv način pre nego što bude prekasno. Ovo uključuje jačanje zakonodavstva i propisa za sprečavanje eksploatacije, krčenja šuma i zagađenja, kao i promovisanje odgovornog korišćenja zemljišta.

 5. Investirajte u čiste tehnologije i infrastrukturu: Prelazak na čiste i obnovljive izvore energije ne samo da ublažava klimatske promene, već i stvara mogućnosti za nova radna mesta i promoviše ekonomski rast na održiv način. Ulaganje u infrastrukturna rešenja za zagađenje doprinosi dobrobiti svih naroda.

6. Rešavanje dispariteta u ekološkoj nepravdi: Moramo priznati i ispraviti istorijsku i tekuću diskriminaciju u pogledu uticaja klimatskih promena i priznati veću cenu koju plaćaju određene zajednice i narodi.

U pismu se navodi i da se samo “dajući prioritet ekološkoj pravdi i održivosti, može izgraditi pravednija i otpornija budućnost za region”.

“Ova posvećenost čistoj životnoj sredini neće samo biti od koristi za zdravlje i dobrobit naših naroda i zajednica, već će doprineti i ekonomskoj stabilnosti, socijalnoj koheziji i svetlijoj budućnosti za sve. Moramo da budemo proaktivni da ubedimo ljude da Zapadni Balkan učine domom za njih i njihove porodice”, zaključuje se u pismu.

Potpisnici pisma:   

1. Institute for Social Policy Musine Kokalari

2. International Business College Mitrovica

3. Municipality of South Mitrovica

4. Kosovo CSR network

5. NGO EcoZ

6. NGO Akvarijus APA

7. NGO CASA

8. Center for cultural diversity and minority development- CCDMD

9. K.R. M Eko Regjioni

10. Youth association “Young active Gracanica”

11. OIK

12. Lets’ do it Kosova

13. Primo la Tolleranza

14. Balkan Sunflowers Kosova

15. New Social Initiative

16. AAB College

17. Gorazdevac media group

18. Abulhadi Krasnic, Mayor of Mamusha /Mamuša

19. Ardian Gjini, Mayor Gjakova/ Đakovica

20. Dhurata Prokshi, istraživačica

21. Vesna Ordić, izvršna direktorka NGO Sabor

22. Milija Biševac, GI Zubin Potok

23. Aleksandar Arsenijević

24. Katarina Marinković, novinarka

25. Slađana Lazić, MOCR Kosovo polje/ Fushë Kosovë

26. Suzana Marić, CASA/ UYTF

27. Vesna Stajić ŽEC/ QPG/WIC

28. Jelena Đokić, Professor Phd

29. Egzon Sadiku, psychologist

30. Jelena Aksentijević, arhitekta

31. Blerinda Veliu, entrepreneur, sustainability consultant

32. Zana Bajrami Rama, executive director CSR network

33. Egzona Shala, executive director EcoZ

34. Burim Shala, director Eko regjioni

35. Nazim Mehmeti, entrepreneur, director Pelivan

Ovoj inicijativi može se pridružiti svako ko želi, registacijom na ovaj link.

Izvor :
Medija centar Čaglavica