Zadnji rok za viznu liberalizaciju za Kosovo pomera se na 1. decembar 2023.

Rok za ukidanje šengen viza za Kosovo pomera se sa 1. novembra na 1. decembar 2023., ali bi taj datum bio definitivan, bez obzira da li će do tada profunkcionisati Evropski sistem putnih informacija i ovlašćenja (ETIAS).

Češko predsedništvo Evropske unije (EU) je sastavilo novi nacrt odluke o viznoj librealizaciji za Kosovo u kojem je datum primene pomeren sa 1. novembra na 1. decembar naredne godine.

„Izuzeće od viznog režima će se primenjivati samo od datuma početka rada ETIAS-a, ali u svakom slučaju najkasnije do 1. decembra 2023.“, navodi se u najnovijem nacrtu u koji Radio Slobodna Evropa (RSE) ima uvid.

Ovo pomeranje datuma kada bi vizna liberalizacija za Kosovo stupila na snagu se, prema diplomatskim izvorima, argumentuje činjenicom da se kosovskim građanima žele zasigurno omogućiti bezvizna putovanja u Šengen zonu, ako po planu, ETIAS 1. novembra ne bude potpuno funkcionalan.

U suprotnom, u slučaju tehničkih problema koje bi pomerila funkcionalnost ETIAS-a, EU dozvoljava da se vizu ukinu za Kosovo najdalje 1. decembra i na taj način, prema navodima ovih izvora, Kosovo ne bi pretrpelo posledice eventualnih odlaganja na evropskom nivou.

Od petka 11. novembra je otpočela pojednostavljena pisana procedura u skladu sa novim tekstom.

Prema toj proceduri, smatraće se da je akt usvojen na kraju roka koji odredi Predsedništvo, osim ako se tome protivi neka država članica. U ovom slučaju, države članice imaju rok do srede, 16. novembra, da eventualno ulože primedbe.

U slučaju da nema nikakvih primedbi, tekst se smatra usvojenim i prelazi sa ekspertskog na politički nivo. Ako se tekst usvoji, ambasadori država članica EU bi oko ovog pitanja trebali raspravljati krajem novembra.

Nakon toga bi trebalo da bude održan takozvani trijalog u kome učestvuju sve tri institucije EU: Evropska komisija, Evropski parlament i Savet EU.

Na kraju ovu odluku, glasanjem trebaju da odobre Evropski parlament i Savet ministara EU, gde se odluka donosi kvalifikovanom većinom To podrazumeva 55 odsto država članica koje održavaju 65 odsto celokupnog stanovništva EU.

Češko predsedništvo nastoji da sve relevantne zakonodavne procedure budu okončane do kraja ove godine.

Kako se saznaje, cilj češkog predsedništva je da vizna liberalizacija bude jedna od „svetlih tačaka“ na samitu EU-Zapadni Balkan koji će se održati u Tirani, 6. decembra.

„Kosovo je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu čiji građani ne uživaju slobodu kretanja u evropskim državama. Srbija, Crna Gora i Makeodnija nemaju vizni režim od decembra 2009. godine, a Albanija i Bosna i Hercegovina su prešle na takozvanu belu Šengen listu u decembru 2010. godine“, prenosi RSE.

Izvor :
RSE, KIM