Za 9 meseci u Severnoj Mitrovici registrovano 29 izvršenih lakših krivičnih dela porodičnog nasilja

Od januara do kraja septembra u Severnoj Mitrovici Kosovska policija registrovala je ukupno 29 slučaja porodičnog nasilja. Radi se zapravo o izvršenim i lakšim krivičnim delima i ovi slučajevi su otvoreni.

U pitanju su pretnja, verbalno nasilje, lakše telesne povrede. Uglavnom su žrtve žene i deca.

Prema mesecima to izgleda ovako: Januar – 4, februar – 1, mart – 3, april – 2, maj – 1, jun – 2, jul – 5, avgust – 5, septembar – 6.

Žrtve u ovim slučajevima su: 12 žena i 7 muškaraca koji su pretrpeli fizičko nasilje, te 8 žena i jedan muškarac koji su pretrpeli psihičko maltretiranje.

Od ovog broja po dve su žrtve muškarci i žene u starosnoj grupi od 20 do 30 godina; dva muškarca i 6 žena od 30 do 40 godina; dva muškarca i 4 žene u starosnoj grupi od 40 do 50 godina. Jedna je žena žrtva u starosnoj dobi od 50 do 60. Najstarija žrtva je muškarac, iznad 70 godina.

Kod najmlađih žrtava, četiri su žene uzrasta do 18 godina, a od 18 do 23 su takođe žene – njih 3.

Kada je u pitanju nacionalna pripadnost žrtava, 6 je Srba, 10 Srpkinja, 6 Albanki, jedan Bošnjak, četiri Romkinje i jedna Aškalijka.

Kada su u pitanju (osumnjičeni) nasilnici, brojevi su skoro pa ujednačeni – po 8 osumnjičenih muškaraca za fizičko i psihičko vršenje nasilja, kao i žena za fizičko i jedna žena za vršenje psihičkog.

Četiri su ženske osobe osumnjičene uzrasta do 18 godina da su vršile nasilje, po jedna žena i muškarac od 18 do 20; četiri muškarca i tri žene od 20 do 30 godina starosne grupe; 9 muškaraca i tri žene od 20 do 30; 9 muškaraca i tri žene od 40 do 50 godina, te dva muškarca od 60 do 70 godina.

Među njima je 6 Albanki, jedan Albanac, 13 Srba, 5 Srpkinja i dvoje Roma.

Ovaj broj ipak ne odražava stvarno stanje na terenu. Osim što ima slučajeva nasilja koji se ne prijavljuju Kosovskoj policiji, sa druge strane i u slučajevima kada se prijavljuje, ima zloupotreba od strane onih koji prijavljuju.

Izvor :
Kossev