Vlada odobrila sporazum sa MCC-om

Vlada Republike Kosovo je održala elektronski sastanak na kome je usvojila nacrt zakona, dva izveštaja i odluku.

Vlada Kosova je saopštila da je, nakon razmatranja u vladinom kabinetu, odobren je Nacrt zakona o potvrđivanju Sporazuma o Milenijumskim izazovima i Sporazuma o sprovođenju programa između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država, koje predstavlja Korporacija milenijumskih izazova (MCC).

Vlada je razmotrila i usvojila šestomjesečni izvještaj o budžetu za 2022. godinu kao i revidirani godišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu.

„Odluka o izmeni i dopuni Odluke Vlade broj 13/19 od 14. jula 2021. godine sa izvršenim izmenama i dopunama, u vezi sa Paketom za privredni preporod, dobila je saglasnost kabineta Vlade. Dopune i izmene Odluke dodaje na Meru 1 Paketa za ekonomski preporod i meru 1.8 – šemu „Vlada za porodice” – za koju je opredeljeno 10 miliona evra“, navodi se u saopštenju Kabineta premijera.

Izvor :
RTK2