Vlada Kosova započela proces verifikacije diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici

Kancelarija za pitanja zajednica (KPZ) pri kabinetu premijera Kosova saopštila je da diplomci Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici od 7. marta ove godine mogu da predaju dokumentaciju za verifikaciju diplome Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija u Vladi Kosova.

U mesečnom biltenu KPZ je navela da je Komisija za verifikaciju diploma izdatih na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici nastavila sa radom nakon odluke Vlade da imenuje članove komisije.

“Do sada je održano pet sastanaka i od 7. marta diplome se mogu predati na verifikaciju Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, zajedno sa formularom i pratećim dokumentima”, navodi KPZ.

Obrazac za prijavu za verifikaciju diploma, može se preuzetina web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija.

Izvor :
Medija centar Čaglavica