Vlada Kosova usvojila Nacrt zakona za izdavanje lične karte od rođenja

Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona koji će omogućiti da građani Kosova mogu dobiti ličnu karta od rođenja. Ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svećlja rekao je na današnjoj sednici Vlade, rekao da lična karta za mlađe od 16. godina nije obavezna.

„Ovim nacrtom zakona definisani su uslovi, procedure, nadležni organ za izdavanje, uslovi za korišćenje lične karte i obaveze građanina u vezi sa njenom upotrebom. Novina ovog predloga zakona je stvaranje mogućnosti da građanin Kosova, od rođenja do 16. godine, može da dobije ličnu kartu, ali bez prinude. Ovo će omogućiti građanima ovog uzrasta da se kreću van Republike Kosovo samo sa ličnom kartom u onim zemljama sa kojima Kosovo ima sporazum“, rekao je Svećlja.

Napomenuo je da Nacrt zakona reguliše i korišćenje elektronskih podataka iz lične karte, njen oblik i sadržaj, rok važenja, kao i pravila u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe lične karte.

Izvor :
Kim, Ekonomia onlajn