Vlada Kosova predložila strože kazne za silovanja, seksualna zlostavljanja i nasilje u porodici

Vlada Kosova je usvojila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim se pooštravaju kazne za krivična dela silovanje, seksualno zlostavljanja i nasilje u porodici.

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju je rekla da su ove promene neophodne i hitne, zbog porasta slučajeva porodičnog nasilja i seksualnih napada.

Hadžiju je navela da će Sudski savet Kosova imati registar sa informacijama o licima koja su proglašena krivim za ova krivična dela, te da će taj registar biti javan.

Istakla je da će sudovi biti u obavezi da objave presude u takvim slučajevima.

Ministarka je objasnila da izmene i dopune Krivičnog zakonika predviđaju da će osobama, koje budu proglašene krivim za seksualno ili nasilje u porodici, biti uskraćeno pravo da se kandiduju za javne funkcije u periodu od tri do deset godina.

Takođe, biće im zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, a oduzeće im se i pravo na dobijanje vozačke dozvole i pravo upravljanja automobilom u periodu od jedne do pet godina.

Osuđeni za silovanje ili nasilje u porodici takođe neće imati pravo da kupuju javnu imovinu na aukcijama u periodi od tri do deset godina, a u istom će im biti zabranjeno da se prijave kao strateški investitori.

„Predviđeno je i da, kada se radi o krivičnim delima silovanje, seksualno zlostavljanje i nasilje u porodici, nema ublažavanja kazni. Predviđen je i novi prekršaj, prema kojem će se kazniti svako ko, u cilju zastrašivanja ili prisiljavanja na radnje protiv svoje volje, svesno izvrši psihičko, fizičko, seksualno nasilje direktno ili indirektno, nad ženama koje vrše javne funkcije ili su kandidatkinje za vršenje javnih funkcija“, rekla je Hadžiju.

Za ovo novo krivično delo biće zaprećena kazna od šest meseci do tri godine zatvora, dok će se otežavajućom okolnošću smatrati ukoliko je krivično delo izvršeno organizovano.

U međuvremenu, na današnjoj sednici Vlade Kosova je premijer Aljbin Kurti rekao da sudije i tužioci ne reaguju kako bi trebali na slučajeve silovanja ili nasilja u porodici, te je pomenuo slučaj silovanja jedanaestogodišnjakinje u Prištini od strane petoro osoba.

Podvukao je da je kosovska javnost „zaprepašćena“ tim događajem.

„Dok društvo reaguje masovnim protestima i traži pravdu za žrtve, pravosudni sistem ćuti. Ne možemo da obavljamo dužnost sudije ili tužioca, ali možemo da osmislimo politike koje teraju sudije i tužioce da reaguju, da deluju brže“, rekao je Kurti.

U skladu sa procedurama, ovaj Nacrt zakona o dopuni/izmeni Krivičnog zakonika, mora da se prosledi skupštinskim odborima, a potom Skupštini na usvajanje.

Od januara do oktobra ove godine, Policiji Kosova su prijavljena 73 slučaja seksualnog uznemiravanja i 49 slučajeva seksualnog napada.

Prema podacima nevladinih organizacija, najveći broj žrtava su devojčice uzrasta od 13 do 16 godina.

Krivični zakon Kosova predviđa kazne od dve do 15 godina zatvora za silovanje i druge seksualne napade.

Izvor :
RSE, RTV KIM