Vlada Kosova pokrenula program pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici

Vlada Kosova pokrenula je danas mere zapošljavanja za žene koje su preživele nasilje u porodici, kojim se predviđa da vlada šest meseci subvencioniše platu tim ženama u iznosu od 70 odsto. Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je predstavljajući ove mere da su većina žena koje su žrtve porodičnog nasilja nezaposlene i u teškoj materijalnoj situaciji i da je vrlo često upravo to i jedan od razloga zašto se vraćaju u nasilno okruženje.

“Od danas sve žene koje su preživele nasilje moći će da budu korisnice ove šeme. Ono što treba da urade je da odu u Zavod za zapošljavanje u svojoj opštini. Nakon registracije, savetnici za zapošljavanje će osigurati da se žene reigustruju u preduzećima koja nude poslove. Nakon ovog posredovanja Ministarstvo rada, finansija i transfera subvencionisaće 70 odsto plate šest meseci”, rekao je Kurti.

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu istakla da je ovo jedna od najvažnijih aktivnosti koja je pokrenuta u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.

“Ovo je veoma važna aktivnost kad je u pitanju ekonomsko osnaživanje žena, odnosno zapošljavanja žena koje su preživele nasilje u porodici. Na osnovu naših kontakata sa žrtvama nasilja, ali i informacija koje smo dobili iz prihvatilišta i iz našebaze podataka, jer Ministarstvo pravde ima svoju bazu podataka o ženama žrtvama nasilja u porodici, većina žena koje su preživele nasilje u porodici je nezaposlena. To mora da se promeni“, rekla je Hadžiu.

Ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati govorio je o dosadašnjim merama koje je vlada preduzela kad je u pitanju pomoć i podrška ženama na Kosovu. Murati je dodao i da će ubuduće biti uloženi napori da se ženama žrtvama nasilja u porodici da prioritet u obukama i kursevima kako bi se njihove veštine povećale.

Predstavnici Vlade Kosova su nakon predstavljanja ovih mera održali sastanak sa predstavnicima sudova, policije i prihvatilištima za žene žrtve nasilja u porodici o izazovima u radu i daljim delovanjem u cilju pomoći i podrške ženama koje su preživele nasilje.

Izvor :
Medija centar Čaglavica