Vjosa Osmani i guvernerka savezne države Ajove potpisale sporazum o sestrinskim odnosima