Ukrajina tvrdi da je u ratu poginulo 112 dece

Kancelarija državnog tužioca u Ukrajini saopštila je da je ukupno 112 dece stradalo u zemlji od početka napada Rusije na Ukrajinu.

Kancelarija je navela da je više od 140 dece ranjeno od 24. februara.

Prema podacima Agencije UN za decu (Unicef), više od 1,5 miliona dece je pobeglo iz Ukrajine.

Većina porodica je izbegla u Poljsku, Mađarsku, Slovačku, Moldaviju i Rumuniju.

Unicef kaže da su žene i devojke koje putuju same posebno izložene riziku od rodno zasnovanog nasilja.

Izvor :
RTK2