U sredu ističe rok za prijem novih policijskih službenika u KP

Konkurs koji je početkom ovog meseca raspisala Kosovska policija za prijem novih policijskih službenika u svim regionima, uključujući i na Severu – traje do 26. jula, podsetili su danas iz ove institucije. Konkurs sada nije ograničen samo za manjinske zajednice na Kosovu, a ukupno je treći za prijem policijskih službenika na Severu od kada su novembra prošle godine Srbi policiju napustili. Prednost na ovom konkursu – imaju žene.

„Postanite deo Kosovske policije. Konkurs za prijem policijskih službenika traje do 26.07.2023. godine. Stoga, iskoristite priliku da postanete deo najpouzdanije institucije u zemlji, Policije Kosova“, naveli su danas iz KP.

U nastavku se podsetite na detalje uslova i procedure konkurisanja.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs, moraju ispuniti sledeće kriterijume:

1. Da poseduju kosovsko državljanstvo;

2. Da imaju između 18 i 30 godina;

3. Da imaju završeno srednje obrazovanje;

4. Da su u dobrom fizičkom, psihičkom i emocionalnom stanju;

5. Da nisu osuđivani ni za jedno krivično delo;

6. Da nemaju tetovaže na vidljivom mestu (lice, vrat, ruke);

7. Da imaju visok integritet i etičke vrednosti.

Prijave se mogu podnositi fizički u stanici ili onlajn.

Za one koji se prijavljuju onlajn, to mogu učiniti preko zvaničnog sajta Kosovske policije i moraju priložiti:

1. Kopiju diplome o visokom ili srednjem obrazovanju, a za one koji su obrazovanje završili u inostranstvu – potrebna je overena kopija diplome;

2. Sertifikat o krivičnoj prošlosti (ne stariji od 6 meseci);

5. Jedna fotografija formata 5 x 5.

Kada je reč o fizičkom načinu prijave, iz KP najpre napominju da se obrasci za apliciranje mogu dobiti u kancelarijama za osoblje u direkciji za koju se konkuriše ili na zvaničnom sajtu Kosovske policije.

Za drugi način prijave uz obrazac, moraju se priložiti i:

1. Kopija diplome o visokom ili srednjem obrazovanju, a za one koji su obrazovanje završili u inostranstvu – potrebna je overena kopija diplome;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ekstrakt);

3. Sertifikat o krivičnoj prošlosti;

4. Kopija lične karte ili pasoša;

5. Jedna fotografija formata 5 x 5.

U poslednjoj tački ističe se da dokumenti iz tačke 2 i 3 – (ekstakt i sertifikat o krivičnoj prošlosti) moraju biti validni i ne stariji od 6 meseci.

Iz policije napominju da se obrazac za konkurs, uz potrebnu dokumentaciju – mora

dostaviti lično u Kancelariju za osoblje u regionalnim direkcijama u Prištini, Mitrovica Jug, Peć, Prizren, Uroševac, Gnjilane, Mitrovica Sever i Đakovica i to svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Za detaljne informacije, zainteresovani se mogu obratiti i na brojeve telefona: 038-5080, ili lokalni 1554 i 1722, kao i na 038/245-184, u terminu takođe od 9 do 15 časova.

Dalja procedura

Nakon selekcije prijava, kandidati će proći kroz niz testova kao što su pisani, test fizičke aktivnosti, intervju, psihološki test, lekarski pregled i provera prošlosti.

Nakon svake etape rezultati će biti objavljeni na sajtu Kosovske policije i na oglasnim tablama u relevantnim stanicama.

Napomenuli su iz policije i da, „na osnovu odluke o sprovođenju privremenih afirmativnih mera, odnosno garantovanja jednakih polnih prava, promovisanju polne ravnopravnosti i u cilju povećavanja zastupljenosti žena policijskih službenica prednost na ovom konkursu imaće žene“.

„Tokom procesa regrutovanja policijskih službenika, od svih onih kandidata koji ispunjavaju uslove i pređu prag polaganja od 70% – imaće prednost ženski pol“, naveli su.

Takođe, podsetili su na dužnosti i ovlašćenja policije:

„Da zaštiti život, imovinu i obezbedi sigurnost svih osoba, da zaštiti osnovna prava i slobode svih osoba, sprečavanje opasnosti po građane i održavanje javnog reda i bezbednosti, Sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i njihovih izvršilaca, da istražuje krivična dela i njihove izvršioce, da nadgleda i kontroliše bezbednost saobraćaja, upravljati i kontrolisati državnu granicu, pružanje pomoći tokom prirodnih katastrofa i drugih hitnih slučajeva i obavljati druge poslove predviđene Zakonom o policiji“.

Izvor :
Kossev