Trgovina u doba koronavirusa

U protekla skoro dva meseca koliko na Kosovu traje „kriza“ izazvana koronavirusom, mnogi trgovci bez većih problema obavljaju svoje poslove. Nestašice robe na centralnom Kosovu uglavnom nije bilo. 

Apoteke, benzinske pumpe, prodavnice prehrambene robe, poljoprivredne apoteke. Ovo su samo neki od primera brojnih trgovinskih objekata i biznisa na Kosovu koji u skoro dvomesečnoj krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa nisu prestajali sa radom.