Transparentnost lokalnih samouprava na severu Kosova

????????????????????????????????????

Lokalne samouprave na severu Kosova još uvek su nedovoljno transparentne, ali postoji poboljšanje u odnosu na prethodne godine. Dok predstavnici lokalnih samouprava i brojna istaživanja nevladinih organizacija uglavnom ukazuju na nezainteresovanost samih građana, meštani tvrde da ih niko ne obaveštava.

Transparentnost rada organa i odgovornost za donošenje odluka od ključnog su značaja za ostvarivanje uloge građana u lokalnoj samoupravi i preduslov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave. Svi građani imaju pravo, ali i obavezu da utiču na donosioce odluka na lokalnom nivou u cilju poboljšanja uslova života. Isto tako, lokalne vlasti su dužne da prilikom donošenja odluka konsultuju one kojih se te odluke tiču.

Šta se dešava u Opštini, a šta u opštini?

U cilju boljeg razumevanja ovog problema i prikupljanja podataka o stavovima građana u opštinama na severu Kosova, Centar za zastupanje demokratske kulture sproveo je istraživanje „Transparentnost lokalnih samouprava na severu Kosova“ u kojem se navodi da lokalne samouprave u ovom delu Kosova još uvek nisu potpuno transparentne.

„Prema istraživanjima one još uvek nisu transparentne. Najveći broj ljudi se izjašnjava da nije u mogućnosti ni da dobije pravu informaciju, niti zna šta se dešava u opštini, ni kakve su odluke donesene“, rekao je Darko Nedeljković iz Centra za zastupanje demokratske kulture.

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture koja funkcioniše u Severnoj Mitrovici jedna je od najaktivnijih koja se bavi istraživanjima transparetnosti. Prema podacima ove organizacije najtransparentnija opština na severu Kosova je Opština Zvečan, dok je Opština Leposavić najnetransparentnija.

„Mislim da je druga po redu Severna Mitrovica, zatim sledi Zubin Potok, pa Leposavić. Mislim da Zvečan ima taj sajt koji je najfunkcionalniji i koji ima najviše obaveštenja. Tako da kažem, mnogo je bolje u odnosu na pre godinu, dve ili 2013. kad ništa nismo imali“, rekao je direktor Centra za zastupanje demokratske kulture Dušan Radaković.

Bez sistema

Odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dušan Milunović smatra da Opština Severna Mitrovica nije transparentna u svom radu.

„Ne može se reći da je opština transparentna, ukoliko komentariše goruće teme. Transparentnost opštine bi trebalo da se ogleda u svakodnevnom kontaktu sa građanima i mogućnosti da građani imaju uticaj na njihov rad. Međutim, to se ne dešava, već se kod nas ljudi pozivaju namenski da učestvuju na nekim, tako, javnim debatama. Nevladine organizacije kada prave neke seminare na tu temu – nema sistemskog uređenja tog pitanja”, rekao je odbornik SDP-a u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dušan Milunović.

Građani i predrasude

Građani na severu Kosova sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu obavešteni o radu ovih institucija.

„Ništa ne znam. Niti nas ko nešto pita, niti ko dolazi. Eto, asfalt su nasuli, obećali, i dan danas mi imamo makadam put. Kola da se izlome do kuće“, rekao je meštanin Zvečana.

„Ko svaki normalan građanin. Ono što objave, što čujemo preko televizora, preko radija, preko nekog što radi kod njih tu. Više i ne bi mogli ni da znamo, tamo ne radimo“, rekao je meštanin gradića podno Zvečanskog brda.

„Prilično su trasparentne u tom radu. Opštine na severu Kosova ne žele da im se tamo bilo šta dešava van legalnih tokova“, rekao je meštanin Severne Mitrovice.

„Jesmo obavešteni, katastrofa“, rekao je meštanin Zvečana.

„Pa otkud znam, svako po svome priča, rade kako im neko diriguje, naredi i tako“, rekao je meštanin Severne Mitrovice.

„Ne znam šta rade, kako rade“, rekao je meštanin Zvečana.

„Pa, mislim da se trude. Možda bi mogli još malo više, malo bolje. Mislim da se trude“, rekao je meštanin Severne Mitrovice.

Urbano, samo urbano

Odbornica u Skupštini Opštine Zvečan Blagica Radovanović smatra da su često i sami građani, na neki način, odgovorni što nisu dovoljno informisani o radu lokalnih samouprava.

„Ruralne sredine nemaju informacije o svemu onome što se dešava u opštinama, u lokalnim samoupravama. To sam ubeđena i mora prvo da se nađe način za njih. Desila se tranzicija, potom konflikt, nismo u nekom savremenom idealnom društvu. Mora se naći način da se proslede informacije i onima koji nisu informatički pismeni“, kaže Radovanovićeva.

U okviru Zakona o lokalnoj samoupravi, kao osnovni princip direktnog komuniciranja sa građanima navodi se da su opštine dužne da održe najmanje dva javna sastanka u toku godine, gde svako zainteresovano lice ili organizacija imaju pravo učešća. Međutim, kada je učešće građana u radu lokalne samouprave u pitanju, Radaković smatra da je jedan od glavnih razloga njihovog nedolaska na javne rasprave predrasuda da njihovi predlozi neće biti prihvaćeni.

Četiri opštine na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom formirane su nakon lokalnih izbora 2013. godine.

Reportažu na temu “Transparentnost lokalnih samouprava na severu Kosova” realizovao je Medija centar u Čaglavici u okviru projekta “Kosovo – Istok, Zapad, Sever, Jug” uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Izvor :
Medija centar Čaglavica