“Tokom pandemije zabeleženo 180 incidenata usmerenih ka srpskoj zajednici”

Nevećinske zajednice širom Kosova suočile su sa brojnim poteškoćama u ostvarivanju njihovih osnovnih prava tokom pandemije koronavirusa, zaključila je Građanska grupa za brzo delovanje koju je formirala NVO Aktiv. Tokom 2021. godine u srpskim sredinama zabeleženo je 87 incidenata, od kojih je najveći broj usmeren ka objektima i imovini Srpske pravoslavne crkve (SPC), dok je samo u prvom kvartalu 2022. godien zabeleženo ukupno 23. Jedan od većih problema je i nepoštovanje dvojezičnosti od strane institucija.

Nakon dvogodišnjeg rada i praćenja situacije u nevećinskim zajednicama, Grupa, koju je formirala NVO Aktiv, podnela je više od 800 izveštaja iz dvadeset dve opštine na Kosovu.

“Nepoštovanje dvojezičnosti/jezičkih prava, nezaposlenost, ugrožavanje životne sredine, prosjačenje jesu samo neki od zabeleženih problema”, navodi se u saopštenju.

Incidenti u srpskim sredinama

Od početka pandemije koronavirusa bezbednost izdvaja kao jedno od najvažnijih pitanja za srpsku zajednicu na Kosovu. Tokom dvogodišnjeg perioda zabeleženo je preko 180 različitih incidenata.

Od 76 različitih incidenata u srpskim sredinama širom Kosova, koliko ih je zabeleženo u 2020, najviše ima fizičkih napada, zatim krađa i uništavanja privatne imovine, pretnji jezikom mržnje, te nanošenja štete crkvenim objektima.

Tokom 2021. zabeleženo je 87 incidenata, od kojih je najveći broj usmeren ka objektima i imovini Srpske pravoslavne crkve (SPC), dok je samo u prvom kvartalu 2022. zabeleženo ukupno 23, trećina usmerena prema SPC. Prateći situaciju i u drugim nevećinskim zajednicama na Kosovu, Građanska grupa za brzo delovanje je zabeležila brojne zabrinutosti.

“Ponavljanje incidenata, izostanak javnih reakcija političkih elita, kao i pasivan odnos medija na albanskom jeziku prema ovim incidentima, unose posebnu zabrinutost unutar srpske zajednice”, ističe se u saopštenju.

Građanska grupa za brzo delovanje (RRCG) je osnovana sa ciljem da nadgleda sprovođenje mera nadležnih institucija u borbi protiv koronavirusa u sredinama nastanjenim pretežno pripadnicima nevećinskih zajednica. Kako su se zajednice, osim zdravstvenog, suočile sabrojnim drugim izazovima, vremenom ova Grupa izveštava o mnogobrojnim problemima zajednica – od ekoloških, pa sve do bezbednosnih.

Problemi ostalih zajednica
Prosjačenje, obrazovanje, povratak, nezaposlenost, pristup ličnim dokumentima, jezička prava, su samo neki od problema koje su izneli pripadnici romske zajednice.
U goranskoj zajednici ukazivano je na česte restrikcije struje, problem mini hidroelektrana, zdravstvena zaštita, jezička prava.
Bošnjačka zajednica ukazuje na kršenja prava u vezi sa upotrebom jezika, nezaposlenost.
Sa druge strane, najveći problemi albanske zajednice na severu Kosova su zapošljavanje, saradnja sa lokalnim institucijama, podsticajna sredstva i povratak.
U turskoj zajednici su jezička prava i obrazovanje označeni kao najveći problemi.
Tokom pandemije Grupa je ukazivala i na mnogobrojne slabosti u funkcionisanju centralnih insititucija, pri čemu su pripadnici nevećinskih zajednica neretko bili uskraćeni za pristup informacijama od javnog značaja na maternjem jeziku. U takvom informativnom vakuumu širile su se teorije zavere,lažne vesti i druge medijske anomalije, što nedsvosmisleno predstavlja potencijal za urušavanje javnog zdravlja.