Todosijević osuđen na 800 evra i uslovnu kaznu zbog neprijavljivanja imovine

Izvor: Zakletva za pravdu (Tekst je izvorno preveden sa albanskog)

Nakon što je odobrio sporazum o priznanju krivice, zaključen između Osnovnog tužilaštva u Prištini i bivšeg poslanika Srpske liste, Ivana Todosijevića, Osnovni sud u Prištini je osudio potonjeg na novčanu kaznu od 800 evra i uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri meseca zbog optužbe za neprijavljivanje imovine.

Todosijević je optužen da u svojstvu poslanika u Skupštini Kosova nije dostavio tačne podatke u obrascu za prijavu imovine za 2020. godinu, odnosno nije prijavio imovinu upisanu na ime njegovog roditelja, prenosi „Zakletva za pravdu”.

Presudu protiv njega danas je objavio sudija Sabit Sadikaj.

Todosijević je, prema presudi, osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri meseca, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od godinu dana ne izvrši drugo krivično delo.

Izrečena mu je i novčana kazna od 800 evra, koju je dužan da plati 15 dana po pravnosnažnosti presude. U slučaju da ne plati novčanu kaznu, ova kazna se zamenjuje kaznom zatvora, tako da se jedan dan zatvora računa kao 20 evra.

Todosijević je u obavezi da plati troškove za vođenje postupka i sudske troškove, od 20 evra.

Stranke imaju pravo žalbe u roku od 30 dana od dana prijema ove presude.

Inače, prema optužnici koju je Osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo 30. januara 2024. godine, Ivan Tosodijević je optužen da u svojstvu visokog javnog funkcionera-poslanika Skupštine Republike Kosovo 31. 03. 2021, u obrascu dostavljenom za prijavu imovinskog stanja javnih funkcionera za 2020. godinu, nije dostavio tražene podatke u izjavi u skladu sa obavezom prema članu 3. stav 1. tačka 1.1.8. Zakona o prijavljivanju, poreklo i kontroli imovine visokih javnih funkcionera i izjavi o poreklu i kontroli poklona.

Prema dopuni dispozitiva, odnosno činjeničnog opisa krivičnog dela, koji je sačinio tužilac Besnik Jakupi na sednici 13. februara 2024. godine, „okrivljeni nije prijavio imovinu koja je evidentirana na ime njegovog roditelja V.T“.

Zbog toga je Todosijević optužen da je počinio krivično delo „neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovine, prihoda, poklona ili druge materijalne koristi ili finansijskih obaveza“, iz člana 430. stav 2. Krivičnog zakonika. Za ovo delo zaprećena je novčana kazna i kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Podsećamo, Vrhovni sud Kosova je u julu 2023. godine oslobodio Todosijevića optužbi za izazivanje mržnje, podele, nacionalne, rasne, verske ili etničke netrpeljivosti, kojeg je Osnovni sud u Prištini 19. oktobra 2022. godine osudio na godinu dana zatvora, čiju odluku je potvrdio Apelacioni sud.

Izvor :
Kossev