TO Gračanica organizuje besplatnu obuku kuvara

U sklopu projekta “Promocija i razvoj tradicionalne gastronomije u opštini Gračanica kao turistički proizvod”, a u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u lokalnim ugostiteljskim objektima i pospešivanja mogućnosti zapošljavanja za mlade koji žive na teritoriji ove lokalne samouprave, TO Gračanice će organizovati besplatnu obuku kuvara, saopšteno je iz ove organizacije.

Turistička organizacija Gračanice poziva sva zainteresovana lica i poslodavce (ugostitelje) sa teritorije ove opštine da se prijave za obuku iz oblasti gastronomije radi unapređenja znanja i veština za obavljanje poslova kuvara.

„Poziv je otvoren za sva nezaposlena lica i ugostitelje koji žele da poboljšaju kvalitet svojih usluga, kao i one koji žele da se profesionalno razvijaju radeći u ugostiteljskoj industriji“, navodi se u saopštenju.

Prijava za obuku je moguća svakog radnog dana od 9.00 do 16.00 časova, a najkasnije do 26. januara.

Prijave se mogu podneti:

– elektronskom poštom na adresu: togracanica@gmail.com,
– lično u prostorijama Turističke organizacije Gračanice, ul Cara Lazara, Tržni
centar III sprat, 
– lično u Info centru Turističke organizacije Gračanice (prodavnica suvenira).

Obrazac prijave je dostupan i na sajtu TO Gračanice.

Obuku će voditi eksperti ugostiteljske struke, a dizajnirana je tako da zainteresovanim licima omogući da unaprede svoja znanja i veštine kroz rad u stvarnim uslovima.

Početak obuke je planiran za 1. februar 2022. (tačan termin će se precizirati po zaključenju oglasa, a na osnovu odziva i prikupljenih prijava).

„Posebno ohrabrujemo žene i pripadnike romske zajednice da se prijave“, zaključuje se u saopštenju.

Кontakt telefon za detaljnije informacije: 038/748-267.