Takmičenja za inovacije JusTech od 29. do 31. oktobra u Prištini

USAID-ov Pravosudni Projekat i Centar za inovacije Kosova organizuju  JusTech takmičenje za Inovacije na Kosovu. Ovo takmičenje će se održati u prostorijama Centra za inovacije na Kosovu od 29.-31. oktobra. Prijave su u toku.

Pravo na pijavu imaju svi ljudi koji vole tehnologiju.

„Pozivaju se studenti, programeri softvera, dizajneri, animatori, pravnici, početnici u biznisu, inženjeri i entuzijasti tehnologije da učestvuju na događaju koji ima za cilj pronalaženje tehnoloških i inovativnih rešenja za izazove identifikovane u pravosudnom sistemu na Kosovu, korišćenjem otvorenih podataka”, navodi se u saopštenju Centra za Inovacije na Kosovu.

„JusTech“, koji će biti godišnje takmičenje, u prvom izdanju, a za cilj  ima pronalaženje rešenja za sledeća tri izazova:

 1) Dizajniranje proizvoda koji će građanima olakšati lociranje pružalaca usluga pravne pomoći i drugih pravnih resursa;

 2) Razumevanje pravne terminologije od strane građana i omogućavanje načina za aktivno rešavanje osnovnih pravnih potreba građana;

3) Kako poboljšati razmenu podataka između ABPP-a (Agencija za besplatnu pravnu pomoć) i relevantnih državnih sistema kako bismo povećali efikasnost i uštedeli vreme korisnika.

Pod mentorstvom stručnjaka iz različitih oblasti, svi učesnici će imati 54 časa za razvoj prototipova proizvoda/usluga, koji će biti predstavljeni žiriju, poslednjeg dana takmičenja, 31. oktobra uveče (nedelja).

Takmičarski timovi mogu se sastojati od pojedinaca ili početnih preduzeća koja bi trebala imati 3-5 članova.

Tim može izabrati samo jednu od tri kategorije/izazova na takmičenju.

Svaka kategorija imaće pobednički tim, koji će biti nagrađen sa 3.000 evra i tehničkom podrškom i mentorstvom iz Centra za inovacije Kosova.

Za više informacija o takmičenju, izazovima, otvorenim izvorima, kriterijumima i prijavama posetite JusTech 2021.

Centar za inovacije Kosova će sve kandidate kontaktirati u pisanoj formi (e-poštom). Organizatori će blagovremeno dostaviti detaljan dnevni red, spisak mentora i logističke informacije.

USAID-ov Pravosudni projekat je petogodišnji projekat koji ima za cilj jačanje pravosudnog sistema na Kosovu primenjujući pristup usredsređen na ljude. Projekat poboljšava institucionalne kapacitete i pruža ljudima pristup kvalitetnim uslugama i brojnim alatima za rešavanje potreba pravde i svakodnevnih pravnih problema. Projekat takođe podržava Inkubator za inovacije u oblasti pravosuđa za usmeravanje kapaciteta za donošenje inovacija na osnovu izazova sa kojima se suočavaju pravosudne institucije i njihovi korisnici.