Sunjog i Zogaj: Nezavisnost pravosuđa je kamen temeljac demokratije

Ambasador EU na Kosovu Tomaš Sunjog i predsedavajući Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj istakli su na sastanku u Prištini da je nezavisno pravosuđe kament temeljac demokratije.

„Nažalost, svedoci smo zabrinjavajućeg trenda da funkcioneri vlade kritikuju sudske odluke, vođenje tekućih istraga ili čak pojedine tužioce i sudije. Pravosuđe mora da bude oslobođeno političkog pritiska, kako bi podržalo podelu vlasti i sistem kontrole i ravnoteže“, kazao je ambasador EU na Kosovu.

„Pouzdane statistike su ključno važne za ocenu efikasnosti pravosudnog sistema. One su takođe sredstvo za predstavljanje rada pravosuđa građanima, sa ciljem da se poveća poverenje ljudi u pravosuđe“, dodao je Sunjog.

U saopštenju dostavljenom medijima iz Kancelarije EU na Kosovu podseća se na potpisanu izjavu o zajedničkoj posvećenosti reformama pravosuđa, što je EU pozdravila.

Sunjog je takođe istakao značaj jačanja postojećih mehanizama za kontrolu odgovornosti, integriteta, efikasnosti i transparentnosti pravosudnog sistema.

Sagovornici su razgovarali i o tekućem reformskom procesu i planovima ulaganja u pravosudni sistem u cilju poboljšanja pristupa pravdi.

„Ambasador EU na Kosovu Sunjog je ponovo potvrdio snažnu podršku EU vladavini prava na Kosovu, što uključuje i nekoliko projekata koje finansira EU“, zaključeno je saopštenju.

Izvor :
Kim