Suđenja Pjetru Šalji počinje 21. februara

Suđenje Pjeteru Šalji pred Specijalizovanim većima Kosova počeće 21. februara 2023. godine. Uvodna izlaganja zakazana su za 21. i 22. februar, s početkom u 9:30 časova, saopšteno je iz Specijalizovanih veća Kosova.

Prvobitna optužnica protiv Pjetera Šalje potvrđena je 12. juna 2020, a korigovana potvrđena optužnica zavedena je 1. novembra 2021.

Iz Specijalizovanih veća podsećaju da se Šalja po osnovu individualne krivične odgovornosti tereti u četiri tačke optužnice za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Prema optužnici, ta krivična dela izvršena su približno između 17. maja i 5. juna 1999. protiv lica zatvorenih u mestu Kukeš u Albaniji u fabrici metala, koju je koristila Oslobodilačka vojska Kosova (OVK).

„Dana 21. februara, predsedavajući sudija će otvoriti suđenje, zatražiti da se optužbe pročitaju optuženom, obavestiće optuženog o određenim pravima i obavezama i pitati da li je razumeo optužnicu i da li želi da
potvrdi svoje ranije izjašnjenje da nije kriv. Nakon toga, Specijalizovano tužilaštvo, zastupnik žrtava i branilac optuženog imaće po dva sata za uvodna izlaganja. Odbrana je najavila da Šalja namerava da nakon uvodnog izlaganja svog branioca dâ kratku izjavu od oko pet minuta bez polaganja zakletve“, dodaje se u saopštenju.

Sednice će moći da se prate na internet stranici Specijalizovanih veća sa odloženim emitovanjem od 45 minuta, na tri zvanična jezika suda – albanskom, srpskom i engleskom.

„Za sada je u ovom predmetu osam lica dobilo status žrtve koja učestvuje u postupku. Prijavljivanje za dobijanje statusa žrtve koja učestvuje u postupku i dalje je u toku. Lica koja mogu da dokažu da su pretrpela nematerijalnu ili materijalnu štetu kao neposrednu posledicu krivičnog dela navedenog u korigovanoj potvrđenoj optužnici još mogu da se prijave za učešće u postupku. To mogu da budu lica koja su neposredno pretrpela štetu, kao i lica koja su pretrpela štetu posredno jer su, na primer, bila u bliskom odnosu sa direktnom žrtvom koja je lišena života ili je pretrpela povredu“, naveli su iz Specijalizovanih veća Kosova.

Pretresni panel je najavio da će izvođenje dokaza sa ispitivanjem svedoka početi 27. marta 2023. Panel je u odluci utvrdio datume sednica u periodu od marta do jula, koji će se po potrebi menjati.