Srpski narodni pokret uputio otvoreno pismo Lajčaku i Borelju

Srpski narodni pokret uputio je otvoreno pismo specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog   Miroslavu Lajčaku i  visokiom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozepu Borelju zbog kako navode “nedavnih dešavnja i jednostranih poteza vlade u Prištini koji se odnose na uzurpaciju privatnog zemljišta, oduzimanje društvene imovine i pretvaranje iste u policijske baze, što je slučaj sa objektom  „Rajska banja“, kao i uzurpacija objekata Srpske pravoslavne crkve, skrnavljenja kulturnog nasleđa”.

U nastavku, tekst otvorenog pisma prenosimo u celosti:

Poštovani gospodine Lajčak,

            Svedok ste svakodnevnih provokacija prema Srbima na severu Kosova od strane prištinskih vlasti koje nikako za rezultat ne mogu imati deeskalaciju o kojoj se  poslednjih meseci najviše priča u svim diplomatskim krugovima. Iako su brojni  međunarodni zvaničnici insistirali na tome da se stanje na terenu smiri,  a narod na Kosovu vrati normalnom životu, postupci vlade u Prištini nas uvode u nove konfliktne situacije i stvaraju tenzije i atmosferu straha.

            Svima je dobro poznato da je 1999. godine uzurpirana kako privatnа i društena, tako i imovina koja je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Srbi kojima je zemlja oduzeta do danas ne mogu da povrate vlasničko pravo nad uzurpiranim posedima, a o povratku na iste da i ne govorimo. Sada, 20 godina kasnije, vlast u Prištini po istom modalitetu samo sa ljudima obučenim u policijske uniforme i pod raznim izgovorima pokušava da protera iz svojih kuća i sa svojih imanja i preostalo srpsko stanovništvo na severu Kosova. Jednostrane akcije koje prištinske vlasti sprovode pomoću specijalnih jedinica, teškim naoružanjem i borbenim vozilima zanemarujući čak i svoje zakone, ali i međunarodne sporazume i konvencije o ljudskim pravima, ne daju nadu za moguć suživot zajednica.

Posle najnovijih dešavanja, niko više i ne priča o povratku raseljenih, već o ugroženosti opstanka onih koji do sada nisu otišli, a sve pod velom lažne demokratije i lažnog legalizma.

Uzurpacijom (otimanjem) privatnog zemljišta, privrednih i društvenih objekata, kulturnog nasleđa i crkava, najdirektnije se krše zakoni ali i osnovna ljudska prava koja su garantovana i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Saveta Evrope, koja u članu 1. Protokla 1. utvrđuje:

„Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava.“

Nedopustivo je da Vlada Kosova, kao neko ko godinama unazad ispostavlja zahtev za prijem u Savet Evrope, najdirektnije krši bazična dokumenta i vrednosti te organizacije.

Kako se ne bi nastavila praksa nemih posmatrača, dok se najdireknije krše osnovna ljuska prava našeg naroda,  od vas tražimo da u skladu sa svojom misijom ali i misijom EU u Prištini, preduzmete sledeće korake:

•               Da se formira radna grupa sastavljena od predstavnika oštećenih fizičkih i pravnih lica, nezavisnih eksperata pravnika, predstavnika Ombusmana iz Prištine kao i predstavnika vaše misije na Kosovu.

Rezultat rada te radne grupe bio bi detaljan izveštaj o stanju u slučajevima uzrupacije i nepoštovanja prava privatne svojine.

•              Zahtevati od Vlade u Prištini da se do daljnjeg stopira proces uzurpacije privatne, društvene i imovine Srpske pravoslavne crkve pod izgovorom eksproprijacije i privatizacije sve dok se ovo pitanje ne reši u okviru dijaloga u kome bi ta radna grupa učestvovala kao telo koje bi bilo nezavisno od strane zvanične Prištine i Beograda.

Ukoliko se ovaj nepodnošljiv pritisak nastavi i izostane brza reakcija, bojimo se da ćemo za posledicu imati stvaranje novih konfliktnih situacija čiji ishod niko ne može predvideti.

Nadamo se da razumete naše zahteve i da ćete preduzeti određene i konkretne korake kako bi se stanje normalizovalo.

Izvor :
Medija centar Čaglavica