SNF o Odluci o razmeni zemljišta: Kriminalni poslovi koji ugrožavaju interese Srba u opštini Gračanica

Povodom “Odluke o razmeni opštinske nepokretne imovine” koju je Skupština opštine Gračanica donela 28.09.2022. godine, a kojom se predviđa razmena između opštine Gračanica i Redže Šoši,  saopštenjem se oglasio Srpski nacionalni forum, koje prenosimo u celosti.

“Povodom Odluke Skupštine opštine Gračanica od 28. septembra, da razmeni  „deo katastarske parcele od 17 hektara na obodu Gračanice za 18 ari zemljišta u kategoriji putne infrastrukture, na kom postoji važan strateški lokalni put u okviru stambene zone“, Srpski nacionalni fiorum izražava najenergičnije protivljenje takvoj odluci.

Očigledno je da se radi o kalkulacijama koje ukazuju na kriminalne poslove, koji najdirektnije ugrožavaju nacionalne interese Srba u opštini Gračanica. SNF je poslednjih godina ukazivao na procese albanizacije srpskih opština na Kosovu i Metohiji, posebno na albanizaciju opštine Gračanica, u kojoj je,  zbog ličnih i grupnih interesa čine srpske političke strukture (Srpska lista) kojima je vlast poverena da čuvaju i učvršćuju srpski nacionalno biće, a ne da rade na njegovom razbijanju. Nažalost, to pokazuje ovaj slučaj koji je sa pravom uznemirio građane opštine Gračanica.

Sagledavajući konkretan slučaj, i slepac vidi da se radi o malverzacijama i nezakonitim radnjama kako bi se na kriminalan način ustupilo 17 ha opštinskog zemljišta.

Obrazloženje koje su rukovodioci opštine Gračanice dali javnosti je neargumentovano i u funkciji je zamagljivanja istine, i to:

1.     „Važan strateški lokalni put u okviru stambene zone“, koji je navodno razlog razmene zemljišta je nastao komercijalnim poslovima lica sa kojima se predlaže razmena. U takvim slučajevima prodavac placeva je u njihovu cenu uračunao i put u tom naselju i na taj način namirio svoje troškove. Inače, kako je moguće da neko kupi plac, napravi kuću, bez puta?! Na teritoriji susedne opštine Priština, u kojoj je na sličan način izgrađeno više naselja, nije bilo slučajeva da opština namiruje vlasnika katastarske parcele zbog proglašenja puta od javnog interesa.

2.     Takođe pozivanje rukovodstva opštine Gračanica na procenu svoje stručne službe „da to neće biti više od 1/6 pomenute parcele – kamenjara, i da  će do razmene doći „tek kada nadležne institucije – Ministarstvo lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede, a nakon svih Ministarstvo finansija izvrše procenu vrednosti oba zemljišta…“, je kalkulantska i opasna jer ostavlja mogućnost za raznorazne malverzacije i da na kraju  procene neće biti dovoljno ni 17 ha da se pokriju „obaveze“!

3.     Ipak, najsramnije je „opravdanje“ opštinskog rukovodstva da je „pomenuto zemljište koje se nalazi udaljeno do Gračaničkog jezera i kategoriše se kao zemljište treće kategorije – u realnosti predstavlja kamenjar bez struje, vode ili bilo kakve prateće infrastrukture i na njemu nije moguća nikakva gradnja naselja ili drugih objekata kojima bi se menjala etnička struktura Gračanice ili okolnih naselja“!? I ova konstatacija govori da se radi o nesposobnom, nekompetnetnom ili u kriminal ogrezlom rukovodstvu. Svako imalo pametan bi, uz produktivni razvojni plan i mala ulaganja, ovo zemljište (na obali jezera) učinilo atraktivnim za ulaganja i na taj način podiglo njegovu vrednost (što je i namera onih koji stoje iza ove ujdurme)!

4.     Tvrdnja tvoraca ovog kriminalnog plana da „opština dobija 18 ari upotrebljivog i strateški važnog infrastrukturnog zemljišta koje se koristi za put, za deo neupotrebljivog zemljišta – kamenjara od oko 3 hektara na kom nije moguća nikakva gradnja“, u najmanju ruku, potcenjuje i vređa zdrav razum ovog naroda.

Ko u ovom „poslu“ dobija? Dobijaju oni koji su osmislili ovaj „pakleni plan“, a koji nemaju, ama baš, nikakve veze sa ovim izmanipulisanim narodom?! Dobija vlasnik katastarske parcele, jer ponovo naplaćuje put, koji je već jednom naplatio kroz prodaju placeva (sada sa 17 ha atraktivnog zemljišta na obali jezera), uz, za koju godinu promene i urbanističkog i razvojnog plana opštine Gračanica! Dobijaju i neke sitne šićardžije, koji su već učestvovali u mnogim koruptivnim poslovima albanizacije opštine Gračanica!!!

Ko gubi? Gube građani opštine Gračanica najdirektnijim ugrožavanjem javnog i nacionalnog interesa. Čini se da ovde gubi i gradonačelnica opštine Gračanica!? S obzirom na njenu i reputaciju njene porodice, nije verovatno da u ovom koruptivnom poslu  ona svesno učestvuje?! Oni koji su je doveli sada pokušavaju da na kriminalan način unovče svoje „usluge“.

Pozivamo odbornike opštine Gračanica i gradonačelnicu, da storniraju ovu vrlo štetnu odluku.

Ako postoje obaveze opštine (u šta ne verujemo), neka proglasi javni ineteres i neka to pitanje reši Zakonom o eksprpriaciji. Novac (za plaćanje 18 ari) će opština steći, ali zemljište koje namerila da da zameni budzašto, nikada neće povratiti.

SNF je pre četiri godine upozorio predesdnika Republike čime se bave njegovi puleni na terenu, i od tada čak ni on ne može da se smatra neobaveštenim, pa ni povodom ove sramne prodaje nacionalnog interesa”, navodi se u saopštenju Srpskog nacionalnog foruma.

Izvor :
Medija centar Čaglavica