Siromaštvo, nezaposlenost i skok cena glavne brige građana Kosova

Siromaštvo, nezaposlenost i skok cena životnih namirnica glavna su pitanja koja najviše brinu građane Kosova, pokazuje najnovije istraživanje “Puls javnosti” koje je sproveo UNDP na Kosovu. Prema ovom istraživanju zabeležen je pad poverenja u rad centralnih kosovskih institucija u odnosu na pre 10 meseci.

Podaci istraživanja javnog mnjenja iz novembra 2023. pokazuju da je od aprila prošle godine došlo do smanjenje zadovoljstva radom centralnih institucija Kosova za 3,32 odsto.

“U novembru 2023. godine 41,8 odsto, ispitanika je zadovoljno radom izvršnog kabineta (Vlade Kosova) u odnosu na april 2023. godine kada je iznosilo 45,8 odsto. Zadovoljstvo radom premijera zabeleženo je na 48,9 odsto, dok je u aprilu bilo 51,5 odsto. Kada je reč o radu Skupštine, 38,7 odsto je zadovoljno u novembru 2023. u odnosu na 46,4 odsto u aprilu 2023. Nešto veći pad zadovoljstva zabeležen je kod predsednika Skupštine koji je iznosio 52,2 odsto u odnosu na 58,3 odsto u aprilu 2023. Kada je reč o radu predsednice zabeleženo je 56,2 odsto u poređenju sa 60,3 odsto u aprilu 2023. Vidi se mali porast zadovoljstva rada sudova od 29,3 odsto u novembru u odnosu na 29 odsto u aprilu i blago povećanje rada tužilaštva od 29 odsto u aprilu na 30 u novembru”, rekla je menadžerka istraživanja “Puls javnosti” UNDP-a Alisa Hasani.

Kada je u pitanju bezbednost građana istaknuto je da rezulatati istraživanja pokazuju smanjenje osećaja bezbednosti na ulici među ispitanicima sa 79,73 odsto u poređenju sa 82,85 u aprilu 2023. Podaci podeljeni po polovima pokazuju da je više muškaraca (80%) nego žena (78,9%) izjavilo da se osećaju bezbedno kada su napolju. Podaci pokazuju i jaz od 43,2 odsto kada se uporede nivoi osećaja bezbednosti između Srba i Albanaca.

“Što se tiče osećaja bezbednosti među kosovskim Srbima taj osećaj među njima je porastao sa 33,3% na 37,6%. Kod Srba je pozitivan porast osećaja bezbednosti na ulicama. Ali podaci pokazuju jaz percepcije bezbednosti između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, jer 37,6% kosovskih Srba kažu da se osećaju bezbeno, dok je kod Albanaca to 80% ”, rekao je stalni predstavnik UNDP-a na Kosovu Nuno Keiroš.

Građane Kosova ispitane u ovkiru “Pulsa javnosti” UNDP-a najviše zabrinjava siromaštvo sa 28,6 odsto, nezaposlenost sa 19,2 odsto i skok cena životnih namirnica sa 8,9 odsto što prema mišljenju stalnog predstavnika UNDP-a na Kosovu Nuna Keiroša predstavlja najveću zabrinutost.

“Činjenica da je ovaj procenat ljudi veoma zabrinut zbog siromaštva i da je sledeća stvar pitanje nezaposlenosti, je ono što me zaista zabrinjava. Kada živite u siromaštvu, ali imate nadu da ćete moći da se zaposlite to vas nekako drži, ali ako vas muči siromaštvo, a ne možete da nađete posao onda imate dupli negativni uticaj na vašu budućnost”, rekao je Keiroš.

U istraživanju „Puls javnosti“ obuhvaćeno je i pitanje indeksa demokratizacije i indeksa ekonomskog poverenja gde je zabeležen blagi porast.

“Možemo da vidimo da postoji blagi porast indeksa demokratizacije na 1,49 odsto u odnosu na april kada je bio 1,48 odsto. Malo veći porast percepcije ljudi je što se tiče indeksa ekonomskog poverenja 1,03 odsto u aprilu na 1,18 odsto u novembru”, rekla je Hasani.

U okviru ankete postavljana su i pitanja o putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine gde 59,3 odsto Albanaca i 32,4 odsto Srba veruje da će ovaj proces imati pozitivan uticaj na njihove živote, dok 62,5 odsto ostalih zajednica na Kosovu veruje u to.

Nanoviji 25. Po redu “Puls javnosti” zasnovan je na podacima prikupljenim od 8. do 27. novembra 2023. i odražava mišljenje 1.306 ispitanika od kojih je 896 Abanaca, 210 Srba i 200 građana iz ostalih zajednica na Kosovu. Istraživanje “Puls javnosti” koji sprovodi UNDP na Kosovu od 2002. godine, finansira i podržava američki narod preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu.

Izvor :
Glas Amerike