Sentić: Ne postoji opravdanje niti razumevanje za nehumana postupanja vlasti

Zamenik Ombudsmana Srđan Sentić reagovao je na svom fejsbuku povodom prošlonedeljne zaplene od oko četiri miliona dinara, od strane Policije Kosova, koji su trebali da stignu u poštu u Goraždevcu kako bi bile isplaćene penzije i socijalne pomoći njihovim korisnicima, ostavivši tako mnogo porodice u ovom delu Kosova bez jedinog izvora prihoda.

„Pravo na život je osnovno ljudsko pravo koje u članu 2. proklamuje i štiti Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Institucije su dužne da deluju kada se od njih traži da obezbede, između ostalog, i pravo na život, slobodu i stvore sve preduslove za dostojan život čoveka i ostvarivanje njegovih prava na minimum materijalne egzistencije, i jednake uslove za sticanje sredstava za život”, naveo je Sentić.

Zamenik Ombudsmana dodaje da su “s tim u vezi institucije obavezne da se ne samo uzdržavaju od aktivnosti koje su u potpunoj suprotnosti sa ovim načelima već moraju biti aktivne kako bi obezbedile, pored ostalog, ekonomska i socijalna prava svojim građanima”

“Međutim, sva ova dešavanja koja se ne mogu doživeti kao inkluzivna i prijateljska, a kojima trenutno svedočimo, nesumnjivo dovode u pitanje ljudsko dostojanstvo (koje je izvor svih ljudskih prava) i egzistenciju, u najvećoj meri jednoj etničkoj zajednici kojoj se ne nudi ni jedna druga alternativa u ostvarivanju svojih prava na materijalnu egzistenciju. Sve etničke zajednice pogođene nedavnim odlukama, a posebno srpska zajednica, su sa punim pravom uznemirene, i ne postoji ni jedno opravdanje niti razumevanje za ovakva nehumana postupanja vlasti”, napisao je Srđan Sentić.

Sentić dodaje i da je “umesto konstantnih raspirivanja animoziteta, govora mržnje, stigmatizacije i očigledne diskriminacije i kršenja ljudskih prava po više osnova, neophodno je okrenuti se suštinskoj integraciji, dijalogu i otvaranju prostora ka harmonizaciji odnosa, odgovornom pristupu i odgovornoj retorici, poštovanju Ustava, zakona i iznad svega međunarodnih konvencija o ljudskim pravima koje su vodeća načela zapadnih demokratija i evropskih vrednosti”

“Potrebno je podstaći afirmativne mere koje će približavati zajednicu institucijama, a koje im sada svojim postupanjem ugrožavaju ljudska prava, i ne ostavljaju nikakav prostor za izgradnju poverenja u same institucije, koje, napominjem, snose svu odgovornost za činjenje ili nečinjenje kada su u pitanju ljudska prava i fundamentalne slobode”, zaključuje Sentić.

Izvor :
Medija centar Čaglavica