Sednica Skupštine Opštine Gračanica 28. septembra

Peta vanredna sednica Skupštine Opštine Gračanica održaće se u sredu, 28. septembra 2022. godine u 11 časova u sali Skupštine Opštine u zgradi Opštine Gračanica, objavljeno je na sajtu ove lokalne samoprave.

Predviđeni Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa četvrte redovne sednice održane 31. avgusta ove godine;
  2. Razmatranje i usvajanje budžeta Opštine Gračanica za period 2023-2025. godine, na predlog direktora Odeljenja za budžet i finansije Slaviše Ničića;
  3. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razmeni opštinske nepokretne imovine, na predlog predsednice opštine Gračanica Ljiljane Šubarić;
  4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika i programa posebnog socijalnog stanovanja opštine Gračanica, na predlog direktorice Odeljenja za planiranje, urbanizam i zaštitu životne sredine;
  5. Razno.
    Pre sednice Skupštine Opštine Gračanica u 10 časova održaće se i Odbor za politiku i finansije.
Izvor :
Naša Gračanica