Savet Evrope imenovaće izvestioca za zahtev Kosova za prijem u tu organizaciju

Savet Evrope imenovaće na plenarnoj sednici sledeće nedelje izvestioca za zahtev Kosova za prijem u tu organizaciju.

Prema objavljenom dnevnom redu, drugog dana sednice, u utorak 20. juna, Odbor Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za političke odnose i demokratiju „imenovaće izvestioca za Statutarno mišljenje o zahtevu za članstvo koje je iskazano u pismu od 12. maja 2022. godine, a koje je poslato Generalnom sekretaru Saveta Evrope“.

Na sličan način je na sednici održanoj 12. maja ove godine upućen i poziv poslanicima Saveta Evrope da se kandiduju za tu funkciju, a konačna odluka biće doneta u utorak.

Prema standardnim procedurama, kada bude imenovan izvestilac, on će izraditi izveštaj koji bi trebalo da predstavlja stav te organizacije i mapu puta ka eventualnom članstvu. Predviđeno je da ta procedura traje dve godine, ali krajnji rok može biti produžavan „unedogled“.

Kosovo je dostavilo zahtev za prijem u Savet Evrope 12. maja prošle godine, a komitet ministara ga je u aprilu ove godine prosledio Parlamentarnoj skupštini na konsultacije, sa 33 glasa, sedam protiv i tri uzdržana. Kako su naveli, to su učinili na osnovu Briselskog i Ohridskog sporazuma.

Izvor :
N1, Kim