„Saradnja u oblasti kulture između Albanaca sa Kosova i umetika iz Srbije na mnogo višem nivou nego između Srba i Albanaca unutar Kosova“

U okviru priprema za Nomadsko Evropsko Bijenale – “Manifesta”, koje će na Kosovu biti održano od 22. jula do 30. Oktobra, u Prištini je održan okrugli sto na temu “Kaleidoskop multikulturalnih zajednica“. Zaključeno je da nije dobro što je interkulturalna saradnja Albanaca sa Kosova i umetika iz Srbije na mnogo višem nivou nego saradnja unutar Kosova između Srba i Albanaca.

Miljana Dunđerin iz Privatnog kulturnog centra “Akvarijus” u Severnoj Mitrovici rekla je da na Kosovu gotovo da ne postoji saradnja među zajednicama na polju kulture.

„Saradnja je jako mala, postoje pojedinci, svi ovi ljudi koji sede ovde, sve ih pojedinačno znam iz neke saradnje i svi su oni u stvari jedan incident ovog društva, koji su dovoljno hrabri i napravili su taj korak dalje da naprave saradnju, i neku novu budućnost. Ali, to je možda svega dva odsto stanovništva na Kosovu. Ostali nažalost ne žele čak ni da pričaju“, kazala je Miljana Dunđerin.

Prvi korak ka „poboljšanju saradnje“ prema njenom mišljenju bio bi kada bi na kulturnim događajima i festivalima, koji se organizuju u Prištini, kako u srpskim tako i u albanskim sredinama, učestvovali Srbi i Albanci sa Kosova.

„Nažalost moram da kažem da u Prištini najčeće gostuju Srbi iz Srbije, iz Beograda, Novog Sada, Kruševca i to je apsurdno. Svako od nas ima taj momenat da voli naciju i državu, ali to je potpuno apstraktni pojam, a ne umemo da volimo komšiju. To je ozbiljan problem svih ljudi. Mislim da do onog momenta dok ne naučimo da živimo jedni sa drugima je apsurdno da zovemo ljude ili da idemo da tražimo umetnike u Tirani da bi došli u severnom delu Mitrovice“ kazala je Dunđerin.

Erol Bilibani iz Prizrena, koji se uglavnom bavi mladima u okviru međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma “Dokufest”, smatra da međukulturalna saradnja između Srba i Albanaca ne postoji,  jer kako navodi među srpskom zajednicom na Kosovu, ne postoji poverenje prema većinskoj albanskoj zajednici

„Imamo puno programa koji se nažalost dešavaju samo između organizacija na Kosovu i u Srbiji. Ja bih voleo da i srpska zajednica koja živi na Kosovu bude deo festivala, ali postoji taj nedostatak poverenja. Mi u našim pozivima uvek imamo više aplikanata i učesnika iz Srbije nego Srba koji žive na Kosovu i drugih zajednica. Nadam se da će se u budućnosti stvoriti međusobno poverenje. Međuetnički dijalog i takve aktivnosti mogu razbiti barijere, ali ako taj dijalog bude iskren“, rekao je Erol Bilibani.

Učesnici okruglog stola složili  su se da na to što između Srba i Albanaca na Kosovu ne postoji saradnja u oblasti kulture najviše utiču političari i politička dešavanja.  

 „Mi svi ovde možemo da imamo volju, ali bez političke volje nemoguće je ništa. Politička volja Beograda i Prištine bi trebalo nekako da usaglasi svoje želje i da na neki način nađe rešenje koje bi moglo da dovede do boljeg života. Mi kao umetnici koji se bavimo svojom zajednicom radimo najbolje“, rekla je Miljana Dunđerin.

„Stvaraju se nepostojeće situacije, gde je kao opasno otići u Mitrovicu ili u Prizren, kako za srpsku tako i za albansku zajednicu. Politička volja je problem. Slažem se sa Miljanom da je apsurdno imati na kulturnim događajima i festivalima , koji se ovde dešavaju, veći broj umetnika iz Srbije nego umetnika sa Kosova iz srpske zajednice i to se mora promeniti“, kazao je Erol Bilibani.

Manifesta, je  jedan od najpopularnijih međunarodnih festivala posvećenih arhitekturi, javnom prostoru, kulturi i gradu. U stodnevnom programu Manifeste učestvovaće 52 umetnika i 25 organizacija iz 32 zemlje, koji će predstaviti svoj rad i učestvovani u aktivnostima na 22 lokacije širom Kosova.  Okrugli sto u Prištini organizovala je NVO  Aktiv iz Severne Mitrovice, koja je partner projekta Manifesta 14.

Izvor :
Medija centar Čaglavica