RSE: Sever nema pun pristup internetu i mreži kosovske mobilne telefonije

Izvor: RSE/Koha (Tekst je izvorno preveden sa albanskog); jučerašnje izdanje

Šaćir Hetemi mora da se popne na brdo da bi obavio razgovor preko mobilnog telefona.

Hetemi živi na Severu Kosova, u opštini Leposavić, gde je signal mobilnih telefona i dalje slab. Korisnik je telefonskog operatora Vala.

Ova opština je, zajedno sa opštinom Zvečan, Severna Mitrovica i Zubin Potok, naseljena većinom Srbima.

Nedostatak talasa mobilnih telefona i nemogućnost pristupa Internetu zabrinjava Hetemija.

„Za svaki neophodan telefonski poziv, ili bilo koji hitan poziv, morate otići u poviše kuće. Posebno tokom zime situacija postaje još teža. To je besmisleno da se dešava u 21. veku“, kaže on.

Izmir Zećiri, meštanin sela Čabra, opština Zubin Potok, koji takođe koristi usluge Valje, smatra da je u pitanju nedostatak mobilnih usluga.

Kaže da je u njegovom selu u poslednje vreme došlo do poboljšanja mobilnog signala i pristupa internetu, ali ne i u drugim selima i gradu.

„U telekomunikacijama ima mnogo poteškoća. Upotreba telefona i interneta je neophodna i to je hendikep“, kaže on.

Emir Azemi iz Severne Mitrovice koristi drugog operatera – IPKO, ali ima iste probleme kao i ostali stanovnici.

Fiksna i mobilna telefonija, Valja, posluje u okviru javnog preduzeća Telekom Kosova.

Ovaj operator priznaje da su ove opštine samo delimično pokrivene 3G tehnologijom.

Pogranični punkt Jarinje i deo puta Jarinje – Leposavić i Mitrovica – Leposavić je pokriven 3G tehnologijom. Grad nije dobro pokriven, a 4G tehnologija nije primenjena, a u ovoj opštini nema pokrivenosti ni kablovskim internetom.

Ista situacija, sa ograničenim pristupom, takođe je slučaj u opštini Zvečan.

Opština Zubin Potok je pokrivena 3G tehnologijom u većem delu grada, jezeru Gazivode, kao i na putu do pogranične tačke Brnjak. Čak je i selo Čabra dobro pokriveno. Granična tačka u Brnjaku pokrivena je 4G tehnologijom.

Carina Kosova, Pošta i Raiffeisen banka su pokrivene internet uslugama.

Severna Mitrovica je uglavnom pokrivena novim tehnologijama sa baznih stanica Južne Mitrovice, rekao je Fadilj Ljepaja, portparol ove kompanije.

Proširenje mreže od strane Vala i IPKO

Uzimajući ove probleme kao osnovu, ministarka privrede Artane Rizvanoli je prilikom posete ovoj kompaniji krajem prošle godine rekla da se sagledavaju mogućnosti da se Telekomu pomogne u vrednosti od oko milion evra radi kapitalnih investicija u proširenje mreže u severnim opštinama Kosova.

Ljepaja iz Telekoma je rekao da su prošle godine od Ministarstva privrede dobili milion evra, koji se odnose na ulaganja u širenje mreže na teritoriji Republike Kosovo.

Za Telekom je teritorija Republike Kosovo celina, kao i korisnici, rekao je on, stoga je „cilj kompanije da dopre do svakog kutka Republike i uključi sve potrošače bez ikakve razlike”.

„Na delovima teritorije na koje se referišete, prošle godine su urađena proširenja mreže, gde je deo investicija pokriven iznosom koji je dobilo Ministarstvo privrede“, rekao je Ljepaja, ne navodeći koliki je to iznos.

I iz druge kompanije, IPKO, navode da ove opštine nisu potpuno pokrivene tehnologijom.

Čak i nakon oštećenja punktova u severnom delu, IPKO je nastavio da proširuje mrežu u tom delu, ali zbog neizvesnosti nije bilo moguće pokriti celu oblast, rekao je Afrika Ziferi, službenik za odnose sa javnošću u ovoj kompaniji.

Tačke koje se nalaze u tom području imaju 2G/4G ili 2G/3G tehnologiju, isto kao i u ostalim delovima.

Ali, nedavno, kaže se u odgovoru, IPKO je ostvario saradnju sa Vladom Kosova, kako bi se olakšao proces daljeg proširenja mreže, pokrivenost u toj oblasti, a do kraja godine se očekuje da će biti poboljšanje signala.

IPKO je pokrio ceo severni deo Kosova, ali tokom nereda 2010. godine oprema je oštećena. Napade na operatora IPKO navodno su izveli neki lokalni Srbi u aprilu 2010 godine u znak osvete, nakon što je ARKEP prekinuo rad srpske mobilne telefonske kompanije koja je poslovala bez dozvole na teritoriji Kosova.

Srpski operator, MTS, posluje na Kosovu kao rezultat međunarodnog sporazuma o telekomunikacijama između Kosova i Srbije iz 2013. godine.

Regulatorni organ za elektronske i poštanske komunikacije Kosova (ARKEP) je odgovoran za licenciranje i nadzor provajdera telekomunikacionih usluga na Kosovu.

Nazim Rahimi, predsednik Borda ARKEP-a, kaže da mobilni operatori, Telekom Kosova i IPKO, imaju ovlašćenje ARKEP-a za proširenje infrastrukture i pružanje usluga na celoj teritoriji Republike Kosovo, uključujući i severne opštine.

U cilju poboljšanja uslova za ulaganja u nove tehnologije, ARKEP je u februaru pustio u rad dodatne kapacitete za Telekom i IPKO, uključujući 5G tehnologiju.

Na kosovskom tržištu mobilnog i fiksnog interneta posluju sledeći operatori: Telekom Kosova, IPKO, Kujtesa, Artmotion, AE Holding, Ard Holding i drugi operatori. Prema podacima ARKEP-a, najviše korisnika imaju IPKO i Artmotion, a slede Kujtesa i Telekom Kosova.

Kosovo je na prvom mestu što se tiče upotrebe mobilnog interneta na Balkanu.

Tokom četvrtog kvartala prošle godine, prema podacima ARKEP-a, pristup mobilnom telefonu bio je 98 odsto, dok je pristup internetu od kuće bio 96 odsto.

Izvor :
Koha/RSE