Rasprava meštana Lapljeg Sela i predstavnika Opštine Gračanica i JKP „Ekologija“

Rasprava meštana Lapljeg Sela i predstavnika Opštine Gračanica i JKP „Ekologija“ u vezi sa potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti upravljanja otpadom, sa kompanijom „Balkan Recycling&Energi L.L.C. Sporazumom je predviđeno otvaranje reciklažnog centra u Lapljem Selu.