Rašić apeluje da se prestane sa prtiscima na ljude koji apliciraju  u ministarstvu za zajednice i povratak