Prvi Samit o inovacijama u pravosuđu na Kosovu 6. oktobra u Prištini

USAID-ov Pravosudni Projekat organizuje prvi samit o inovacijama u pravosuđu na Kosovu.

“Jednodnevni samit će biti prilika da se pokrene Mreža za inovacije u pravosuđu, i da se šira javnost upozna o značaju uvođenja inovativnih rešenja u pravosudni sistem, kao i o važnosti postavljanja ljudi/građana u središte ovih rešenja”, navodi se u saopštenju.

Mreža za inovacije u pravosuđu osnovana ranije ove godine je mehanizam koji okuplja pružaoce pravosudnih usluga, organizacije civilnog društva, preduzeća i međunarodne donatorske zajednice na jednom mestu kako bi im se omogućilo da razgovaraju o izazovima/problemima u pravosudnom sistemu na Kosovu i pronađu inovativne načine za rešavanje tih izazova/problema.

Kako se u saopštenju dalje navodi USAID je implementirao svoj globalni pristup pravosuđu usredsređenom na ljude u svim svojim aktivnostima kroz USAID-ov Pravosudni Projekat na Kosovu.

“Ovaj pristup ima za cilj da postavi ljude/krajnje korisnike u centar rešenja, što znači da su sva stvorena rešenja tu da omoguće građanima bolji pristup pravosudnim uslugama, da se osećaju cenjenim i da imaju glas. Inicijativa za procesnu pravdu je jedan od pristupa usredsređen na ljude koji Pravosudni Projekat sprovodi u svim osnovnim sudovima i Ustavnom sudu. Procesna pravda podrazumeva da tražiocu pravde bude omogućen lak pristup sudskim uslugama i da se prema njemu postupa dostojanstveno”.

Samit koji će se održati 6. oktobra, okupiće preko 100 ljudi iz različitih sredina, uključujući pravosudne institucije, organizacije civilnog društva, preduzeća, međunarodne organizacije, građane, studente/mlade ljude, inovatore i medije.

„Ovaj događaj, pored zvaničnog pokretanja Mreže za inovacije u pravosuđu, okupiće inovatore sa Kosova i iz regiona, kako bi razgovarali o različitim implementiranim inovacijama i podelili priče o uspehu i iskustva kroz panel diskusiju. Štaviše, događaj će pokazati i promovisati inovacije koje je uveo USAID i ostali u pravosudni sistem na Kosovu u poslednjih 20 godina. Takođe će iskoristiti priliku da uključi sve učesnike u sesiju dizajna razmišljanja, da razgovara o pitanjima i izazovima sa kojima se suočavaju različiti akteri, i da se razmotre potencijalna rešenja“, navodi se u saopštenju.

Svi zainteresovani za pravosudni sistem ili koji rade u njemu mogu da se registruju klikom na link i pridruže se na ovom jednodnevnom događaju i budu deo prvog Samita o inovacijama u pravosuđu na Kosovu i doprinesu inoviranju kosovskog pravosudnog sistema.

Izvor :
Medija centar Čaglavica