Evropska kuća na Kosovu: Proton – primer uspešnog, održivog i inkluzivnog preduzetništva

Visoke stope nezaposlenosti i dalje predstavljaju jednu od glavnih prepreka Kosova kada je u pitanju ekonomski razvoj. Prema Kosovskoj agenciji za statistiku, učešće radne snage na Kosovu je jedno od najnižih u regionu, sa prosečnom stopom učešća od 39 procenata u poslednjih pet godina (Analiza zapošljavanja i tržišta rada – Riinvest/Employment & Labor Market Analysis – Riinvest)). Stope nezaposlenosti su posebno visoke među ženama i mladima.

U cilju podsticanja zapošljavanja, povećanja socijalne uključenosti i stvaranja održivih modela preduzeća, Evropska unija na Kosovu je 2020. godine pokrenula projekat „Podsticanje zapošljavanja ugroženih grupa i povećanje globalne konkurentnosti industrije elektroinstalacija na Kosovu u skladu sa principima održivog i socijalno inkluzivnog razvoja.“

„Proton“, vodeća kompanija za proizvodnju kablova na Kosovu, sa sedištem u Prizrenu, bila je glavni korisnik projekta, koja je dobila moderne automatizovane mašine potrebne za proizvodnju omotača i kablova bez halogena.

Prema rečima Besima Dide, marketing menadžera u fabrici kablova Proton, pomoć dobijena od EU učinila je Proton prvom kompanijom u regionu koja proizvodi kablove bez halogena.

 „Kablovi bez halogena koje sada proizvodimo ispunjavaju standarde bezbednosti EU i veoma su traženi na evropskim tržištima. Kablovi se koriste u raznim zgradama kao što su škole, bolnice, aerodromi i drugo, a sprečavaju nezgode izazvane zapaljenim kablovima“ – kaže Dida. Prema njegovim rečima, grant koji je firma dobila od EU bio je ogroman podsticaj za njihovu kompaniju, pošto su počeli da izvoze u EU, a samo 2022. njihova prodaja je porasla za 500 odsto, što je rezultiralo prodajom od 2,5 miliona evra, na lokalnom, regionalnom i evropskim tržištima.

Poseta u fabrici kablova „Proton“ na ceremoniji otvaranja

Ali grant koji je dobila EU nije samo povećao prodaju kompanije, već je povećao zaposlenost i kapacitete 129 osoba, uključujući i nevećinske zajednice. Zahvaljujući dobijenoj podršci obučeno je 129 ljudi, od kojih se 18 odmah zaposlilo u Fabrici kablova Proton. Njih 50 je završilo praksu, dok je preostalih 64 usavršavalo svoje veštine i zapošljavalo se u drugim kompanijama.

Serhat Morina, koji potiče iz zajednice Turaka na Kosovu, bio je jedan od učesnika obuke o električnim instalacijama i korišćenju bez-halogenih kablova. Sada je zaposlen u Fabrici kablova Proton i kaže da je veoma zadovoljan stečenim veštinama i mogućnošću zaposlenja.

Serhat Morina radi sa modernom opremom u fabrici kablova „Proton“

„Obuka mi je mnogo pomogla da unapredim svoje veštine, dok mi je prilika za zaposlenje omogućila da ih primenim u radnom okruženju sa savremenom opremom. Osećam se srećno i osnaženo da steknem i primenim ove veštine, za koje mislim da će imati veliki uticaj u mojoj budućnosti.” – zaključuje Morina.

Još jedna radnica koja se zaposlila u kompaniji je Dilek Dadihak koja radi kao administratorka.

Dilek Dadihak zaposlena u fabrici kablova „Proton“

„Pošto dolazim iz turske zajednice, imala sam neke sumnje na početku kada sam počela da radim u kompaniji. Ali ispostavilo se da su moje sumnje bile pogrešne, jer su me sve kolege odlično dočekale i nastavljaju da me podržavaju u usavršavanju radnih veština. Takođe, zahvaljujući zaposlenju u kompaniji, počela sam da učim i vežbam albanski jezik, a ovo je takođe veliki korak za moj profesionalni i lični rast“ – kaže Dadihak.  

Od 2013. godine, Evropska unija na Kosovu je uložila preko 8 miliona evra za pomoć u otvaranju radnih mesta na Kosovu. EU će nastaviti da podržava projekte koji otvaraju nova radna mesta i podstiču privredni razvoj Kosova.