Promocija knjige Petra Kostića u sredu 20. oktobra 2021. godine u Gračanici

Povodom jubileja 150 godina postojanja Prizrenske bogoslovije Dom kulture Gračanica i Udruženje „Sveti Spasˮ organizuju promociju knjige Petra Kostića „Prosvetno-kulturni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u XIX i početkom XX veka (sa uspomenama pisca)“.

Delo Petra Kostića „Prosvetno-kulturni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u XIX i početkom XX veka (sa uspomenama pisca)ˮ objavljeno je 1933. godine u Skoplju. Sećanje na Kostićevu ličnost i njegov stvaralački potencijal obnovljeno je devedesetih godina 20. veka, kada njegova dela ponovo počinju da se objavljuju.

„Zahvaljujući Skupštini opštine Prizren, fototipsko izdanje ove knjige sa predgovorom prof. Vladimira Bovana pojavilo se 1997. godine upravo u Prizrenu. Tiraž ovog izdanja bio je 1.000 primeraka. Da li zbog ratnih prilika koje su već bile na vidiku, ili iz nekog drugog razloga, tek, ova knjiga u većem tiražu nije dospela do čitalaca. Iz tog razloga se Udruženje „Sveti Spas” iz Prizrena odlučilo da objavi novo fototipsko izdanje ove knjige“, navode iz Doma kulture.

Knjiga „Prosvetno-kulturni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u XIX i početkom XX veka (sa uspomenama pisca)ˮ je memoarističko i istoriografsko štivo značajno ne samo za srpsku istoriografiju već i za etnologiju, lingvistiku i folkloristiku. Ovo delo i u današnje vreme predstavlja polaznu osnovu i nezaobilaznu literaturu za istraživanje društvenih, ekonomskih, političkih i kulturnih prilika u Prizrenu i okolini u 19. veku i u prvoj polovini 20. veka.

„Objavljivanjem Kostićevih dela duhovno obnavljamo Prizren i čuvamo ga u mislima sadašnjih i budućih generacija. I ne samo to – ova knjiga, ali i druge Kostićeve knjige, budući u službi borbe za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, preko su potrebne stručnoj javnosti i srpskom rodu uopšte. One svedoče o istorijskom pravu Srba na kolevku srpske državnosti, na teritoriju na kojoj su Srbi, uprkos kontinuiranim progonima, živeli u velikom broju sve do 1999. godine“, kazala je dr Aleksandra Novakov, autorka predgovora.

O knjizi će govoriti: Zlatko Mavrić, direktor Udruženja „Sveti Spasˮ, dr Aleksandra Novakov, naučni saradnik, dr Sonja Jerković, naučni saradnik, msr Nemanja Dimitrijević i Aleksandar Gudžić istoričar.

Promocija će biti održana u sredu 20. oktobra 2021. godine u 18 časova u Domu kulture Gračanica.