Projekat: Život u doba korone

U okviru projekta „Život u doba koronavirusa“ Medija centar je realizovano je 20 TV reportaža o pojedincima, predstavnicima institucija, organizacijama, privatnim preduzećima, uslužnom i ugostiteljskom sektoru koji u vreme pandemije nisu prestajali sa radom i koji su zbog celokupne situacije pretpeli određene gubitke, zatim su predstavljeni i oni koji su svojim radom dali doprinos borbi protiv koronavirusa. TV reportaže su emitovane na kanalima partnerskih TV stanica (RTV HERC, RTV PULS, RTV MIR, RTV KIM).

Donator: Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS)

Cilj projekta: Informisanje i edukacija građana o njihovim pravima i obavezama tokom situacije izazvane Kovidom 19, kao i predstavljanje dobrih i loših primera kako institucija i organizacija,  tako i samih građana u borbi protiv Kovida 19.

Budžet: 5.040 evra

Period implementacije: 04.05.2020. – 04.08.2020. godine

http://www.rtvpuls.com/vesti/zivot_u_novom_brdu_u_vreme_koronavirusa/28639

https://youtu.be/eBB9ePD6Ly8