Projekat: Posao na Kosovu

Medija centar je 2012. godine  osnovao  portal www.posaonakosovu.com, gde objavljuje razne vrste oglasa, konkursa itd. Takođe je realizovao i emisiju Posao na Kosovuu trajanju od 10 – 15 minuta sa ciljem da informiše i edukuje pre svega mlade ljude da lakše dođu do posla ili da pokrenu svoj sopstveni biznis. To jedina specijalizovana emisija koja se bavi problemom nezaposlenosti i čiji je cilj da doprinese smanjenju nezaposlenosti na Kosovu i iseljanju motivisanom ekonomskim razlozima.

Donator: Helvetas Swiss Intercooperation Kosovo

Početak: 01.05.2021.

Kraj: 31.11.2021.

U skladu sa projektom realizovano je 15 emisija pod nazivom Posao na Kosovu, u trajanju od 10-15 minuta u okviru kojih je prikazano  35  priloga   o  nezaposlenim osobama ili volonterima, zatim reportaža o pozitivnom primeru poslovanja, o trening centrima koji su poslednjih godina sve aktuelniji, a o kojima pripadnici manjinskih imaju mal oi nedovoljno nformacija, kao i video prilozi o ljudima koji su se zaposlili preko oglasa sa našeg sajta.

U emisijama su emitovani i aktuelni oglasi tokom te nedelje kada je emisija realizovana. Zatim je na web stranici posaonakosovu.com objavljeno nešto više od 180 oglasa o slobodnim radnim mestima.

Emisija Posao na Kosovu je na društvenim mrežama imala prilično dobru gledanost.