Projekat: Kulturne znamenitosti u većinski srpskim opštinama na Kosovu

Medija centar je realizovao tri dokumentarna filma o kulturno istorijskim znamenitostima i turističkim potencijalima u tri većinski srpske opštine na Kosovu – Novom Brdu, Gračanici i Leposaviću. Trajanje filmova je od  22-30 minuta i emitovani su jednom  mesečno na kanalima partnerskih TV stanica ( RTV HERC, RTV PULS,  RTV MIR, RTV KIM ).

Donator: Kancelarija za zajednice Vlade Kosova

Budžet: 5.000.00 evra

Period implementacije: 2020. godina

Linkovi: