Projekat: Heroji u doba koronavirusa

Donator: Ambasada Švajcarske na Kosovu.

Početak: 20.05.2021.

Kraj: 15.08.2021.

U ovkviru ovog projekta realizovano je sedam emisija Heroji u doba koroanvirusa. Osim emisija izrađeni su i izveštaji kao i video prilozi.