Projekat: Grant za organizacionu podršku

Donator: PCI – Inicijativa za mirne promene

Iznos projekta: 15 000 funti

    Početak: 01.02.2022.

    Kraj: 31.12.2022.

Poslednje tri godine zbog pandemije koronavirusa donatori su donacije usmerili ka zdravstvu pa je Medija centar zapao u finansijsku krizu. Kako bi se osnažio da sledi osnovne ciljeve svoje misije da postigne društvene promene u sopstvenim društvima i da ojača svoj legitimitet kod ključnih birača Medija centar se obratio Inicijativi za mirovne promene koja ga je podržala grantom za organizacionu podršku u trajanju od godinu dana.

Od 01.02.2022. godine do 31.12.2022. godine Medija centar je organizovao 10 javnih debata na kojima su učestvovali relevanti predstavnici društvenog i političkog života iz gotovo svih zajednica na Kosovu ( Srbi, Albanci, Romi, Goranci, Turci, Bošnjaci ), kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Nakon debata Medija centar je izradio i poslao preporuke nadležnim institucijama i organizacijama u cilju unapređenja prava i položaja određenih zajednica i aktuelnih društveno političkih procesa na Kosovu.

U okviru ove inicijative izrađen je novi sajt Medija centra koji je modernog dizjana.

Takođe, Medija centar je kako bi unapredio svoje usluge kada je izdavanja sale za konferencije, debate, okrugle stolove u pitanju izradio novi pano sa novim logom Medija centra.