Projekat: “Gračanica danas”

Donator: Opština Gračanica

Iznos projekta: 4.650 evra

Početak: 01.10.2022.

Kraj: 31.12.2022.

U okviru projekta koji je finansirala Opština Gračanica Medija centar je ralizovao 3 debate na kojima se govorilo o položaju i problemima mladih, osoba sa invaliditetom i manjinskih zajednica na terotoriji ove lokalne samouprave.