Priština: Održan Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja na Kosovu

U Prištini je danas održan drugi Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja na Kosovu, kome su prisustvovali brojni prestavnici institucjija, nevladinih organizacija, ambasadori, kao i predstavnici diplomatske zajednice i međunarodnih organizacija. Glavni cilj foruma je sumiranje utisaka dosadašnjeg rada, ali i diskusija o budućim planovima aktivnostima po pitanju izgradnje poverenja među etničkim zajednicama na Kosovu.

Specijalna predstavnica generalnog sekretara na Kosovu Karolina Zijade rekla je da Ujedinjene nacije igraju ključnu ulogu u izgradnji mira. Dodala je i da je izgradnja poverenja među etničkim zajednicama u centru Integrisanog strateškog okvira Ujedinjenih nacija za Kosovo i predstavlja jednu od prioritetnijih oblasti za finansiranje programskih aktivnosti

“Poslednjih pet godina UNMIK je sproveo više od 250 programskih aktivnosti za izgradnju poverenja u saradnji sa našim partnerima na lokalnom nivou i centralnom nivou. Misija UNMIK-a je tome doprinela sa preko 12 miliona dolara u cilju pokretanja raznih inicijativa za izgradnju poverenja kroz promovisanje jezika, ekonomskog jačanja žena, zatim podrške osobama sa invaliditetom, kao i u oblasti zaštite životne sredine. Bez uske saradnje sa ekipama Ujedinjenih nacija na Kosovu ovo ne bi bilo moguće”, rekla je Karolin Zijade.

Šefica UNMIK-a na Kosovu ističe da sa radom na izgradnji poverenja i razumevanja među zajednicama mora da se nastavi na svim nivoima – od političkog vrha do zajednica, kroz sve relevantne sektore.

“Želim da dodam da poverenje itekako počinje sa svima nama. Danas mi priznajemo, poznajemo da efikasno čuvanje mira zahteva investicije i ulaganje u izgradnju mira. Do sada smo uspeli da identifikujemo promene, da razmenimo iskustva i da učimo od njih. Otišli smo i korak dalje, uspeli smo identifikujemo i utvrdimo zajednički uticaj koji izgradnja poverenja ima”, dodala je ona.

Na konferenciji je govorio i generalni podsekretar Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Žan Pjer Lakro. On je naveo da će UNMIK nastaviti da se angažuje u cilju promene koje će promovisati mir i bezbednost za sve građane na Kosovu.

“Poverenje igra važnu ulogu u društvima. Poverenje u naše lidere i rukovodioce je ključna komponenta za društveni i ekonomski razvoj. Ono omogućava saradnju i solidarnost. Takođe omogućava da se ostvare i realizuju politke koje su za korist društva. Poverenje je jedan od glavnih elemenata koji nas povezuje jer ima mogućnosti da poveže i motiviše na raznim nivoima. Ali, takođe je i najosetljivija karika, jer se najlakše može izgubiti. Takođe se mogu snositi i posledice ako dođe do narušavanja poverenja. Kada je fokus izgradnje poverenja iznad interesa, to je dobro. Ako se koristi kao sredstvo koje će podstaći lažne narative i zlo i pogrešno informisanje to bi štetilo svim zajednicama i uticaće i umanjiti trud za izgradnju poverenja”, rekao je Žan Pjer Lakro.

Gradonačelnik Prištine Perparim Rama rekao je da je Priština otvorena za sve građane bez obzira na etničku pripadnost, istakavši da u svom mandatu, kao gradonačelnik, teži da Priština postane grad koji će služiti kao primer kad je u pitanju zaštita i unapređenje usluga za sve zajednice bez razlike.

“Priština je dom svih i grad svih građana. U tom pogledu važno je da se svi građani osećaju bezbedno. Naši gradovi imaju uticaja – i pozitivnog i negativnog, u zavisnosi kako su dizajnirani, kako deluju u svojim sredinama. Iz tog razloga mi u Prištini imamo različite aktivnosti, transformacije grada kako bismo povećali bezbednost svakog građanina, uzimajući u obzir svakako i osobe sa invaliditetom. Potrebno je što više poverenja kod svih nas, jer smo neotvoreni da pomognemo drugima. A onda kada se osećamo nesigurno onda razmišljamo samo o sebi, ne mislimo o drugima. Ja kao gradonačlenik imam veliku odgovornost da glavni grad bude siguran i bezbedan grad za sve građane Kosova – da bude otvoren i empatičan prema drugima, a posebno prema drugima zajednicama”, rekao je Rama.

Oko 30 domaćih i međunaordnih organizacija, kao i pojedini mediji danas su u okviru ovog događaja, predstavili svoje projekte i programe, koji su doprineli i doprinose na izgradnji poverenja.

Na konfrenciji je takođe predstavljen i projekat pod nazivom “Barabar centar”, koji zajednički sprovode nevladine organizacije “Centar za afirmativne društvene akcije” (CASA) i Integra. Prostorije ovog centra nalaze se u Grand hotelu u Prištini, a finansiran je od strane UNMIK-a.

Direktori CASA-e i Integre Miodrag Marinković i Kuštrim Kolići predstavljajući svoj projekar rekli su da Barabar inicijativa „ima za cilj stvaranje zajedničkog prostora za dijalog i aktivnosti koje vode ka izgradnji poverenja na Kosovu, te da će ovaj centar biti mesto za profesionalne, društvene i kulturne interakcije između vršnjačkih grupa iz svih zajednica u regionu, sa ciljem promovisanja i podrške trajnog mira“.

U okviru događaja održana je i panel diskusija na temu “Izgradnja poverenja u teoriji i praksi”, a pojedincima, predstavnicima institucija i organizacija, koji su dali svoj doprinost izgradnji poverenja dodeljne su i zahvalnice od strane Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu.

Prvi Forum za izgradnju poverenja održan je 2018. godine u Ljubljani, sa ciljem približavanja pripadnika različitih zajednica, predstavnika institucija i međunarodnih partnera.

Izvor :
Medija centar Čaglavica