Prilog – „Restauracija kuće Džafera Deve – Pranje istorije ili realna potreba”