Prilog – Preregistracija vozila – tehničko ili statusno pitanje