Prilog – Manifestacija EU za civilno društvo i medije na Kosovu – angažovanje građana