Prilog – Heroji u doba koronavirusa: Agnješka Stolarčik i Aleksandra Dimitrijević