Prelazak na obnovljive izvore energije na Kosovu ključan za zaštitu životne sredine

U cilju zaštite životne sredine i stvaranja zdravije okoline na Kosovu je neophodno korišćenje obnovljivih izvora energije zaključeno je na debati na temu „Primena obnovljivih izvora energije na Kosovu – izazovi i mogućnosti“. Istaknuto je da je jedan od ključnih problema nedostatak svesti u društvu o prednostima obnovljivih izvora energije i potrebi za njihovim korišćenjem.

Profesroka dr Jelena Đokić ekspertkinja za zaštitu životne sredine, istakla je da je zagađenje vazduha ogroman problem na Kosovu, što za posledicu ima i velike ekonomske troškove, navodeći podatak da lečenje respiratornih bolesti  izazvanih zagađenjem na Kosovu iznosi od dva do šest procenata bruto domaćeg proizvoda godišnje.  

“Taj novac bi trebalo uložiti u podsticaje za obnovljive izvore energije. Na primer Priština kao grad nije visoko na listi najzagađenijih gradova na Balkanu, ali kada se uključi okolina ili područje grada Prištine sa Oblićem, koje je pogođeno pepelom i drugim zagađivačima iz energetskog  sektora, Priština je zapravo na vrhu liste sa više od 50% zagađenja. Zato su obnovljivi izvori neophodni i ja obnovljive izvore vidim kao šansu i kao priliku da smanjimo troškove i smanjimo gubitak ljudskog potencijala”, navela je Đokić.

Đokićeva ukazuje na nedostatak svesti u društvu o prednostima obnovljivih izvora energije, te naglašava potrebu za obrazovanjem o ovoj temi.

“Postoji nekoliko načina kako probuditi društvo. Dakle, prvi je razuman – dati im razumno opravdanje. I drugi, koji bolje funkcioniše, je dodirnuti osećanja ljudi. To je nešto što želimo da uradimo. Želimo da uplašimo ljude, jer drugačije ne mislim da će ljudi shvatiti koji je potencijalni rizik od zagađenja vazduha i koji je potencijalni dobitak od korišćenja obnovljivih izvora energije”, navela je Jelena Đokić.

Programska menadžerka za energetiku u Kancelariji Evropske unijie na Kosovu Ljendita Gaši, govorila je o, kako je rekla, ambicioznim planovima  Kosova u pogledu razvoja obnovljivih izvora energije. Podsetila je da je Vlada Kosova usvojila energetsku strategiju do 2031. godine, sa ciljem postizanja udela od 32% obnovljivih izvora energije u bruto konačnoj potrošnji energije. Međutim, ističe da su administrativne procedure i dalje složene te da otežavaju razvoj projekata obnovljivih izvora energije na Kosovu.

“Takođe, u strategiji se navodi da će 35% električne energije biti proizvedeno iz obnovljivih izvora, dok je u Nacionalnom planu za energiju i klimu, koji je trenutno u nacrtu, ovaj cilj malo povećan. Predviđa se da će 45% električne energije biti proizvedeno iz obnovljivih izvora, dok će oko 50% grejanja i hlađenja biti zasnovano na obnovljivim izvorima. To su prilično ambiciozni ciljevi. Razvoj projekata obnovljivih izvora energije zahteva vreme i mora proći kroz različite administrativne procedure”, navela je Ljendita Gaši.

Na debati je bilo reči o mini-hidroelektranama kao potencijalu za obnovljivu energiju. Direktorka nevladine organiazcije  “EcoZ” Egzona Šalja Kadiu istakla je da hidroelektrane nisu podoban izvor obnovljive energije za Kosovo, jer kako navodi, nema dovoljno vodnih resursa za tu vrstu energetske proizvodnje.

“Nemamo vode za hidroelektrane, i veoma je apsurdno i ekološki je zločin što se hidroelektrane nalaze u nacionalnim parkovima. Nažalost, to je protiv svih zakona. Hidroelektrane su najveća greška sa kojom smo se suočili na Kosovu. Više od 500 miliona evra je uloženo uz neke netačno izračunate podatke i to je dovelo 32 investitora na  Kosovo, koji su bili oduševljeni, ali kad su videli reke, videli su da nema vode, a u papirima je bilo da vode ima“, navela je Egzona Šalja Kadiu.

S njom su saglasne i Jelena Đokić i  Ljendita Gaši.

“Nemamo dovoljno vode – to je glavni problem. Imam iskustva sa svojim doktorantom koji je radio istraživanje o tome odakle dolazi voda na Šar planini. Došli smo do poadataka da  sva voda na Šar planini dolazi iz padavina, atmosfere. Dakle, nema podzemnih izvora vode. A atmosferska voda nije pouzdan izvor. Dakle, postoje topljenje snega, ponekad kiša, ali ne uvek. I zbog klimatskih promena, taj izvor se smanjuje i nestaje”, dodaje Jelena Đokić.

Debatu na temu “Primena obnovljivih izvora energije na Kosovu – izazovi i mogućnosti“ organizovao je Medija centar Čaglavica u saradnji sa Novom društvenom inicijativom (NSI) uz podršku UNMIK-a.

Izvor :
Medija centar Caglavica