Poznati predlozi novih cena struje na Kosovu

Regulatorna služba za električnu energiju (RUE) je objavila konsultativni izveštaj u okviru vanredne revizije koja je urađena radi promene tarifa struje.

Uzimajući u obzir najavu Vlade Kosova da će izdvojiti 75 miliona evra za ublažavanje uticaja energetske krize na cenu struje, iz RUE poručuju da nema potrebe za povećanjem cene struje za potrošače koji troše do 600 kWh.

Subvencija vlade bi efektivno uticala na to da se tarife poslovnih potrošača ne povećavaju, kao ni računi domaćinstava za potrošnju koja se može obezbediti sa postojećom cenom iz lokalnih kapaciteta na Kosovu do 600 kWh mesečno, navodi se u izveštaju.

Predlog RUE je da struja poskupi za potrošače koji troše preko 600 kWh mesečno. Onima koji troše do 800 kWh i više, neće pomoći ni subvencija Vlade Kosova.

RUE predlaže da se tarifa za potrošače sa 800 kWh utrošene struje poveća na 13,31 evro, dok će za one koji potroše 1.000 kWh biti povećana na 24,62 evra.

Ukoliko Vlada Kosova ne obezbedi subvencije, RUE smatra neophodnim da se cena struje poveća za sve kategorije i predlaže promenu tarifa od 9 odsto za poslovne potrošače, ali i za domaćinstva koja troše do 600 kWh električne energije mesečno.

U ovom slučaju se predlaže da se primeni tarifa od 0,21 evra/kWh za energiju potrošenu po visokoj tarifi tokom dana i 0,09 evra/kWh za energiju potrošenu noću, po niskoj tarifi.

Potrošač koji troši 300 kWh mesečno smatra se potrošačem koji troši energiju potrebnu za pokrivanje osnovnih potreba četvoročlane porodice. Tokom godine, prema navodima iz RUE, 20,5% potrošača ne pređe ovaj prag ni u jednom mesecu. Ovi potrošači spadaju u kategoriju A.

Na osnovu podataka KEDS-a, prosečna potrošnja domaćinstava koja troše preko 300 kWh mesečno u periodu od 2012. do 2020. je iznosila približno oko 460 kWh. Prosečna potrošnja u 2021. za ista domaćinstva je bila nešto manja, oko 440 kWh. Tokom godine, 44 odsto potrošača ni u jednom mesecu ne pređe ovaj prag. Ovi kupci spadaju u kategoriju B.

Potrošnja od 600 kWh mesečno predstavlja minimalnu osnovnu potrošnju potrošača sa grejanjem na struju tokom zime. Na osnovu analize prilikom određivanja prethodnih cenovnih rangova, 69 odsto potrošača ne pređe ovaj prag ni u jednom mesecu u toku godine, a 79 odsto potrošača ne prelazi ovaj nivo potrošnje tokom letnjih meseci. Ovi kupci spadaju u kategoriju C.

Potrošač koji troši 800 kWh mesečno se svrstava u kategoriju D, a onaj koji troši 1.000 kWh mesečno spada u kategoriju E.

RUE nudi kompanijama, potrošačima i drugim zainteresovanim stranama mogućnost da pregledaju podatke i stavove predstavljene u njihovom izveštaju i komentarišu ih, iznoseći kontra argumente ili dajući nove podatke koje RUE možda nije uzela u obzir.

Stranke koje žele da izraze svoje stavove o stavu RUE pozivaju se da dostave svoje komentare u pisanoj formi na ero.pricing‐tariffs@ero‐ks.org, najkasnije do 28. januara 2022. godine, u 18 časova.

Izvor :
KosovaPress, RTV KIM